Những điểm mới về lệ phí môn bài áp dụng từ tháng 2/2020

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài áp dụng từ năm 2020.
Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài.

Theo đó, Nghị định 22/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới như miễn giảm lệ phí, điều chỉnh thời hạn nộp lệ phí ... theo hướng ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cụ thể:

Bổ sung thêm 3 đối tượng được miễn lệ phí môn bài

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với: tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) và hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Trường phổ thông công lập và mầm non công lập.

Lưu ý: Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu các đối tượng nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Điều chỉnh bổ sung về thời hạn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài phổ thông chậm nhất là 30/1 hàng năm, riêng các đối tượng được miễn, giảm lệ phí môn bài thì thời hạn nộp lệ phí được điều chỉnh như sau:

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Bổ sung mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí nếu:

- Kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

- Kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn nộp lệ phí môn bài

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP, nếu tổ chức, cá nhân có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí cho năm tạm ngừng hoạt động nếu đáp ứng được 02 điều kiện sau:

- Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm.

- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp.
...

Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020, tức sau một ngày được Thủ tướng ký ban hành.

Toàn văn Nghị định 22/2020/NĐ-CP:


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »