Từ ngày 15/07/2018, được khuyến mại tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ

Từ ngày 15/07/2018, được khuyến mại tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ
Ngày 22/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó quy định mới về hoạt động khuyến mại.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định thương nhân thực hiện khuyến mại bao gồm: thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật); Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Theo đó, thương nhân phải thông báo hoạt động khuyến mại (theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP) đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước 3 ngày khi thực hiện chương trình khuyến mại. Hoạt động khuyến mại mang tính may rủi phải được đăng ký với Sở công thương hoặc Bộ Công thương.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác. Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Được khuyến mại 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ

Đáng chú ý, tại Điều 6, 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định hạn mức và mức giảm giá, cho phép doanh nghiệp được khuyến mại, giảm giá tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ đối với các chương trình khuyến mại tập trung, thay vì chỉ được giảm giá ở mức trần 50% như trước đây, cụ thể

"Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.".

Đây là tin vui cho doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, bởi doanh nghiệp đẩy mạnh được mức tiêu thụ sản phẩm (nhất là sản phẩm mới ra thị trường), tăng sức mua thông qua khuyến mại, giảm giá; còn người tiêu dùng cũng được hưởng lợi khi tiếp cận được những sản phẩm với mức giá "mềm" hơn.

Tuy nhiên, mức giảm giá tối đa trên không áp dụng cho các chương trình khuyến mại giảm giá hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Ngoài trường hợp nêu trên, các chương trình khuyến mại khác hạn mức khuyến mại, giảm giá không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trước thời gian khuyến mại.

Cấm khuyến mại rượu, xổ số, thuốc lá ...

Theo đó, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP, tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại như: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá); Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện các hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2018.

Download Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »