Một số lưu ý về thuế, hóa đơn đối với hàng khuyến mại, biếu tặng

Một số lưu ý về thuế, hóa đơn đối với hàng khuyến mại, biếu tặng
Khuyến mại, biếu, tặng hàng hóa là chủ ý của doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh doanh số, kế toán nên cập nhật các văn bản thuế để phản ánh đúng bản chất loại hình này.


Hàng hóa biếu tặng, khuyến mại có phải xuất hóa đơn?

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2014/TT-BTC thì "người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)".

Do đó, hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến, cho, biếu, tặng ... đều phải xuất hóa đơn, nhưng:

- Có đăng ký chương trình chương trình khuyến mại với Sở công thương thì hóa đơn xuất hàng hóa biếu, tặng không ghi giá trị, tức giá tính thuế GTGT bằng không (chỉ ghi tên, số lượng hàng hóa, chương trình khuyến mại được phép).

- Không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì doanh nghiệp khi xuất hóa đơn hàng hóa dùng biếu, tặng phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn như bán hàng thông thường (kê khai và nộp thuế).

⇒ Xem chi tiết thêm tại đây.
⇒ Cách ghi hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, hàng biếu, tặng tại đây.

Hàng hóa biếu tặng từ nguồn quỹ phức lợi có được khấu trừ thuế, đưa vào chi phí?

Không phải biếu, tặng hàng hóa cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp từ nguồn quỹ phúc lợi đều bị loại trừ chi phí, không được khấu trừ thuế, mà cần xem xét từng trường hợp cụ thể:

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa (tự sản xuất hoặc mua vào) với mục đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp trong dịp Lễ, Tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của Công ty trong dịp Lễ, Tết không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

⇒ Xem chi tiết thêm tại đây.

Xuất hóa đơn quà tặng hội nghị khách hàng như thế nào?

Khi kết thúc hội nghị khách hàng, doanh nghiệp được xuất một hóa đơn ghi tổng số lượng và giá trị của số quà tặng thực tế phát sinh để hạch toán, kê khai và tính thuế. Kế toán cần lưu ý các vấn đề sau:

- Chứng từ chứng minh có Hội nghị khách hàng, chương trình quà tặng.

- Danh sách khách mời, danh sách khách đã tặng quà.

- Trên hóa đơn ghi rõ quà tặng hội nghị khách hàng.

⇒ Xem chi tiết thêm tại đây.

Người nhận hàng khuyến mại, biếu, tặng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

- Hàng khuyến mại phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (như chứng khoán, nhà, xe ...) thì người nhận khuyến mại phải nộp thuế TNCN.

- Hàng khuyến mại các hình thức trúng thưởng, xổ số (khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại) thì phần giá trị hàng khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện nộp thuế TNCN.

- Hàng khuyến mại không thuộc 2 trường hợp trên thì không thuộc diện nộp thuế, người nhận hàng khuyến mại không phải nộp thuế TNCN.

⇒ Xem chi tiết thêm tại đây.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »