Nhận hàng khuyến mại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?


Nhận hàng khuyến mại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
Tặng hàng hóa, dịch vụ là hình thức khuyến mại khá phổ biến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không phải hàng tặng nào cũng phải chịu thuế TNCN.


Thế nào là hàng hóa khuyến mại?


Theo Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại như sau:

1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đểkhách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”


Hàng khuyến mại có chịu thuế TNCN?


Theo điểm b, khoản 6 và khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007; điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các trường hợp hàng khuyến mại phải chịu thuế TNCN như sau:

- Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Như vậy,

- Hàng khuyến mại phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (như chứng khoán, nhà, xe ...) thì người nhận khuyến mại phải nộp thuế TNCN.

- Hàng khuyến mại các hình thức trúng thưởng, xổ số (khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại) thì phần giá trị hàng khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện nộp thuế TNCN (*).

- Hàng khuyến mại không thuộc 2 trường hợp trên thì không thuộc diện nộp thuế, người nhận hàng khuyến mại không phải nộp thuế TNCN.

(*) Theo quy định tại điều 5 Thông tư 42/2009/TT-BTC thì Cá nhân trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân


Mời các bạn tham khảo thêm Công văn 2548/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế trả lời về vấn đề này.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »