Kế toán cần phải làm những gì đối với doanh nghiệp mới thành lập?

Kế toán cần phải làm những gì đối với doanh nghiệp mới thành lập?
Khi nhận được Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, song song với việc tổ chức bộ máy kế toán, kế toán cần nhanh chóng thông báo, đăng ký các thủ tục cần thiết với các cơ quan như thuế, bảo hiểm ... tránh các khoản phạt không đáng có.

1. Kê khai và nộp thuế môn bài


Thuế môn bài là loại thuế trực thu, doanh nghiệp kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

- Doanh nghiệp mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập.

- Doanh nghiệp mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Doanh nghiệp kê khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC, mức nộp thuế môn bài nộp theo từng năm căn cứ trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp:

Bậc
thuế môn bài
Vốn đăng ký
Mức thuế Môn bài cả năm
(đồng)
Bậc 1
Trên 10 tỷ đồng
3.000.000
Bậc 2
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng
2.000.000
Bậc 3
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng
1.500.000
Bậc 4
Dưới 2 tỷ dồng
1.000.000

Lưu ý: Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm, mức nộp thuế môn bài là cả năm; nếu thành lập từ 01/07 trở về sau thì mức nộp là 1/2 mức nộp cả năm.

2. Đăng ký phương pháp tính thuế:


Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh (trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dấu công ty).

Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu đầu tiên doanh nghiệp không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

>> Xem chi tiết cách nộp mẫu 06/GTGT.

Cập nhật: Bỏ mẫu 06/GTGT từ năm tính thuế 2018.


3. Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định, hình thức kế toán:


Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ, tại Điều 13, Khoản 3, các doanh nghiệp sẽ phải nộp mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ trước khi thực hiện về cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải gởi công văn đăng ký với cơ quan thuế về hình thức kế toán, ghi sổ kế toán, chế độ kế toán ...


4. Đăng ký, thông báo phát hành hóa đơn:Doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận (đã gởi mẫu 06/GTGT) thì tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng. 

Doanh nghiệp phải gởi thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Lưu ý: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại doanh nghiệp trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn; Doanh nghiệp mới thành lập nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng.

5. Khai trình sử dụng lao động, đăng ký thang bảng lương ban đầu:


Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp Bản khai trình sử dụng lao động về Phòng Lao động quận (nơi đặt trụ sở) chậm nhất 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động (kèm bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu) để đăng ký Khai trình sử dụng lao động.


Xây dựng thang bảng lương, hồ sơ gởi về Phòng lao động-Thương & xã hội Quận (nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở).
6. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:


Theo quy định Luật BHXH, Luât BHYT, Luật việc làm, Nghị định 105/2015/NĐ-CP và mới đây là Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN là lao động có hợp đồng thời hạn từ 03 tháng trở lên:

Xem thêm:7. Chuyển bị hồ sơ báo cáo thuế.


Doanh nghiệp mới thành lập nộp hồ sơ khai báo thuế theo quý, chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Đầu tiên các bạn lên website của Tổng cục thuế (http://www.gdt.gov.vn) để tải phần mềm khai báo thuế phiên bản mới nhất về cài đặt vào máy tính để sử dụng. Đây là bộ khai báo thuế có gần như hầu hét các biểu mẫu khai báo thuế cần thiết.

Các biểu mẫu thường được khai báo thuế quý gồm: Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT), Tờ khai thuế TNCN (nếu có thì khai theo mẫu 02/KK-TNCN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) ...

Lưu ý: 

Các thông tin về giám đốc, kế toán trưởng, tài khoản ngân hàng ... doanh nghiệp không cần phải thông báo với cơ quan thuế (vì đã kê khai trong mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp).

Nếu có thay đổi thông tin đăng ký thuế như thay đổi giám đốc, kế toán trưởng, tài khoản ngân hàng ... thì doanh nghiệp lập theo mẫu Phụ lục II-1 (Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) và nộp cho Sở kế hoạch đầu tư, không phải nộp (mẫu 08-MST) cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước đây.
Ketoan.biz

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »