Hóa đơn viết sai thời điểm có được xem là chứng từ hợp lệ?


Hóa đơn viết sai thời điểm có được xem là chứng từ hợp lệ?
Nếu người bán hàng xuất hóa đơn trước hoặc sau thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ thì hóa đơn đó vẫn hợp lệ nhưng người bán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Căn cứ pháp lý:

- Điểm a, khoản 2, Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ tài chính;

- Theo khoản 2 Điều 06 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 nêu rõ;

"Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền".

- Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ tài chính;

- Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2016 quy định:

"Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.".

Như vậy, ngày viết trên hóa đơn không đúng thời điểm so với ngày giao hàng và hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền dịch vụ thì hóa đơn đó vẫn được xem là hợp lệ:

Đối với bên mua: Được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, được khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng được điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (có phiếu báo giá, hợp đồng, chứng từ giao hàng ...).

Đối với bên bán: Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện.

Mời các bạn tham khảo thêm 2 công văn trả lời ngày 20/06/2016 của Tổng cục thuế về vấn đề này: Công văn 2731/TCT-CSCông văn 2736/TCT-CS.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »