Nghị định 139/2016/CP-NĐ: Quy định về lệ phí môn bài mới


Nghị định 139/2016/CP-NĐ: Quy định về lệ phí môn bài mới
Ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/CP-NĐ quy định mức lệ phí môn bài mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Có lẻ ngoài thay đổi mức đóng lệ phí môn bài, thì thay đổi lớn nhất có thể nói là khái niệm về môn bài: Nghị định mới không còn dùng khái niệm "thuế môn bài" nữa mà thay vào đó là cụm từ "lệ phí môn bài" phản ánh đúng với bản chất hơn.

Theo đó, Nghị định 139/2016/CP-NĐ quy định mức thu lệ phí môn bài được căn cứ trên vốn đăng ký của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức kinh doanh và căn cứ trên mức doanh thu hàng năm đối với cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Mức đóng lệ phí môn bài được quy định cụ thể như sau:

+ Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa, dích vụ:

Số TT
Vốn đăng ký
(Vốn điều lệ/ vốn đầu tư)
Mức lệ phí/năm
(đồng)
1
Trên       10.000.000.000 đồng
3.000.000
2
Từ dưới  10.000.000.000 đồng
2.000.000
3
Chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh …
1.000.000

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh hàng, hóa dích vụ:

Số TT
Mức doanh thu/năm
(đồng)
Mức lệ phí/năm
(đồng)
1
Trên   500.000.000
1.000.000
2
Trên   300.000.000 - 500.000.000
 500.000
3
Trên   100.000.000 - 300.000.000
 300.000

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mới thành lập lập được cấp đăng ký thuế, mã số doanh nghiệp mã số thuế trước 06 tháng đầu năm thì mức lệ phí đóng cả năm; trong 06 tháng cuối năm mức đóng lệ phí là 50% mức lệ phí cả năm. Riêng tổ chức, cá nhân không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm dù có thành lập thời điểm nào trong năm.

- Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có doanh thu từ dưới 100 triệu đồng/ năm; kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định; cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối ... thì không phải nộp lệ phí môn bài.

- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh mới thành lập, thời gian kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh; nếu được cấp phép mà chưa hoạt động thì thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, đầu tư). 

- Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã hoạt động thì thời hạn nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm (không phải kê khai lại lệ phí môn bài ngoại trừ có thay đổi vốn đăng ký).

Việc kê khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động kinh doanh. Biểu mẫu kê khai lệ phí môn bài ban hành kèm Nghị định này (trong file bên dưới).
...

Nghị định 139/2016/CP-NĐ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017, thay thế Nghị định 75/2002/CP-NĐ về các điều chỉnh các mức thuế môn bài đã ban hành trước đó.

Dowload Nghị định 139/2016/CP-NĐ tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »