Thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nộp về Sở kế hoạch đầu tư?

Thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nộp về Sở kế hoạch đầu tư?
Hiện nay việc thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, tài khoản ngân hàng ... Cơ quan thuế không còn tiếp nhận nửa mà được hướng dẫn nộp tại Sở kế hoạch đầu tư- mẫu Phụ lục II-1. 

Theo đó kể từ ngày 15/01/2016, tức ngày Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực, những thay đổi về thông tin doanh nghiệp, thông tin đăng ký thuế được khai báo qua mẫu Phụ lục II-1 (kèm theo Thông tư này) và nộp cho Sở kế hoạch đầu tư, không phải nộp (mẫu 08-MST) cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước đây.

Được biết, Cơ quan thuế hiện nay đã kết nối dữ liệu của doanh nghiệp thông qua cổng thông tin của Sở kế hoạch đầu tư. Do đó, những thay đổi thông tin doanh nghiệp kể cả một số thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp chỉ cần nộp qua Sở kế hoạch đầu tư.

Như vậy những thay đổi về thông tin đăng ký thuế mà doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Sở kế hoạch đầu tư (không phải thông báo với Cơ quan thuế), như:

- Thay đổi thông tin về Giám đốc;

- Thay đổi thông tin về Kế toán trưởng;

- Thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng;

- Thay đổi về ngành nghề kinh doanh;
...

Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin đăng ký thuế đều nộp qua Sở kế hoạch đầu tư mà một số thông tin đăng ký thuế như đăng ký phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT), đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định ... thì doanh nghiệp phải nộp cho Cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Cập nhật: Bỏ mẫu 06/GTGT từ năm tính thuế 2018.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT:
Download mẫu Phụ lục II-1 tại đây.

Download Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »