Thông tư 93/2017/TT-BTC: Bỏ mẫu 06/GTGT- Thông báo, đăng ký phương pháp tính thuế

Thông tư 93/2017/TT-BTC: Bỏ mẫu 06/GTGT- Thông báo, đăng ký phương pháp tính thuế
Ngày 19/09/2017 Bộ tài chính đã bạn hành Thông tư 93/2017/TT-BTC tiếp tục sửa đổi các Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Cách đây không lâu, Bộ tài chính cũng đã ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 của Thông tư 156/2013/TT-BTC liên quan đến hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của doanh nghiệp bị phá sản.

Theo đó, Thông tư 93/2017/TT-BTC đã bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau Điểm đ Khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC), thay vào đó là:

"Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ..."

Đồng thời, Thông tư 93/2017/TT-BTC bỏ Điểm d Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Đáng chú ý, Thông tư 93/2017/TT-BTC đã bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 liên quan chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Được biết, Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC trước đó quy định như sau:

"7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ".

Như vậy, người nộp thuế không cần phải nộp Thông báo (mẫu 06/GTGT) về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 hàng năm như trước đây.

Thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 05/11/2017, tức từ năm tính thuế 2018 doanh nghiệp không cần phải nộp mẫu 06/GTGT về cơ quan thuế nữa- bỏ bớt một thủ tục gây khá phiền hà cho doanh nghiệp.

Kể từ ngày 05/11/2017, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »

2 comments

Write comments
21:57 29/8/18 delete

Biết là không phải gửi mẫu 06 nhưng gửi TKT GTGT theo cách nào: Gửi kèm công văn quá bộ phận 1 cửa hay đến hạn KKT thì gửi qua mạng bình thường

Reply
avatar
16:45 30/8/18 delete

Kể từ ngày 05/11/2017, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Tức không phải gửi công văn gì cả, gửi qua mạng bình thường.

Reply
avatar