Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016 đến 30/04/2016


Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016 đến 30/04/2016
Ngày 07/04/2016, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 1434/TCT-KK về việc gia hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT- đăng ký phương pháp tính thuế GTGT.

Theo đó, người nộp thuế có thể nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất đến 30/04/2016 thay vì quy định là 30/01/2016 gia hạn trước đó. Tuy nhiên, sau thời hạn 30/01/2016, người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định, theo hướng dẫn tại Thông tư 166/2013/TT-BTC

Theo cơ quan thuế, vẫn còn doanh nghiệp chưa gửi đăng ký tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016- 2017 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Được biết, mẫu 06/GTGTđược ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mới nhất, áp dụng từ năm 2014.

Lưu ý: 

Nếu sau thời hạn trên (30/04/2016), người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì mặc nhiên tự chuyển sang phương pháp tính thuế trực tiếp.

Không đơn giản là chuyển sang phương pháp tính thuế trực tiếp, doanh nghiệp có doanh thu dưới 01 tỷ/năm 2015 nếu không gởi lại mẫu 06/GTGT thì các hóa đơn GTGT đã xuất trong năm 2016 sẽ phải làm biên bản thu hồi, toàn bộ hóa đơn GTGT phải làm văn bản trả lại cơ quan thuế.

Cập nhật: Bỏ mẫu 06/GTGT từ năm tính thuế 2018.

Nội dung Công văn 1434/TCT-KK:Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »