Từ 01/12/2018, chính thức đóng BHXH bắt buộc người lao động nước ngoài

Từ 01/12/2018, chính thức đóng BHXH bắt buộc người lao động nước ngoài
Ngày 15/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Được biết, Luật bảo hiểm xã hội quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia BHXH bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, nhưng phải đến gần một năm sau (ngày 01/12/2018) mới thực hiện được vì phải chờ Nghị định hướng dẫn.

Người lao động nước ngoài nào phải đóng BHXH?

Theo đó, Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên, đồng thời có một trong những giấy phép sau do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp:

- Giấy phép lao động;

-  Chứng chỉ hành nghề;

- Giấy phép hành nghề.

Tuy nhiên, trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động thì không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Các chế độ BHXH bắt buộc mà người lao động nước ngoài phải tham gia gồm: chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Mức đóng của người sử dụng lao động

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (khoản 2 và khoản 3 Điều 89 Luật BHXH và khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP), mức đóng như sau:

+  3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

...

Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, riêng Điều 9 và Điều 10 (Chế độ hưu trí, tử tuất) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Xem và download Nghị định 143/2018/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »