Bắt buộc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2016

Bắt buộc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2016
Ngày 15/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định này quy định chi tiết về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc; điều kiện, thủ tục hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc; điều kiện, thủ tục hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động; điều kiện, thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; ...

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2016, không phân biệt người lao động đã đóng BHXH ở nơi khác, việc đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN căn cứ theo từng hợp đồng lao động, cụ thể:

Đối tượng áp dụng:


Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

Trong đó, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên bắt buộc đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN; Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;

Riêng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng được áp dụng từ 01/01/2018.

Mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN: 


Bằng 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và do người sử dụng lao động đóng hằng tháng, người lao động không phải đóng khoản bảo hiểm này. 

Lưu ý: Trong 26% đóng BHXH bắt buộc đã bao gồm 1% bảo hiểm TNLĐ, BNN nên doanh nghiệp không phải đóng thêm khoản này. Nghị định 37/2016/NĐ-CP chỉ bắt buộc đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN đối với lao động có làm việc, có hợp đồng lao động (trên 3 tháng) mà không phân biệt đã đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN nơi khác.

Như vậy kể từ ngày 01/07/2016, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng tổng cộng là 24% (đã bao gồm 1% bảo hiểm TNLĐ, BNN) trên mức lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động (quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BTC) bao gồm: 18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ; Người lao động chụ trách nhiệm đóng 10,5% bao gồm 8% BHXH, 1,5% BHYT và 1% BHTN.
...

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

Download Nghị định số 37/2016/NĐ-CP tại đây.
Ketoan.ga

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »