Trợ cấp thất nghiệp mới theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trợ cấp thất nghiệp mới theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 31/07/2015, Bộ lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Thông tư có những điểm mới sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động (HĐLĐ) có hiệu lực (khoản 1 Điều 3), trước đây là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết HĐLĐ.

- HĐLĐ từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng cũng bắt buộc tham gia BHTN, kể cả các HĐLĐ ký kết trước đó nhưng tính đến ngày 01/01/2015 còn hiệu lực ít nhất 03 tháng (khoản 3 Điều 3)

- Mức đóng BHTN tối đa kể từ 2015 là 20 tháng lương tối thiểu vùng (theo Điều 4), trước đây là 20 tháng lương tối thiểu chung (khoản 2 Điều 8 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH)

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau: (Điều 8)

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng= Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp X 60%

Lưu ý:
Trường hợp người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp khi đóng BHTN đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng trước khi bị thất nghiệp; Cộng thêm 01 tháng hưởng trợ cấp khi đóng đủ 12 tháng tiếp theo tính từ tháng thứ 37 tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 2, điều 50 Luật Việc làm).

- Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng hoặc 05 lần mức lương cơ sở (áp dụng chế độ lương Nhà nước) (điểm b khoản 1 Điều 8)

- Doanh nghiệp phải thông báo tình hình sử dụng lao động trong thời 30 ngày kể từ ngày thành lập. Riêng doanh nghiệp hoạt động trước 01/10/2015 phải thông báo trong 30 ngày kể từ ngày 01/10/2015.

Ngoài ra, hằng tháng (nếu có tăng, giảm lao động) và khi phát sinh giảm ít nhất 50 lao động cũng phải thông báo (Điều 16)

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH (thay thế Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH) có hiệu lực từ ngày 15/09/2015 nhưng các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Download Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH + các biểu mẫu liên quan tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »