Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) được nâng cấp lên phiên bản 3.3.3

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) được nâng cấp lên phiên bản 3.3.3
Bắt đầu từ ngày 18/08/2015, việc kê khai tờ khai thuế của tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.3, iHTKK 3.1.5 và phần mềm QTTNCN 3.2.3 thay cho các phiên bản trước đây.Một số điểm mới phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế của phiên bản mới:

1. Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN, iTaxviewer:

+ Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính:

- Bổ sung Chi cục Thuế Huyện Phú Riềng trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước.
- Bổ sung Chi cục Thuế Thị xã Long Mỹ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

+ Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng kê khai Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên, cụ thể:

- Thêm mới các xã thuộc huyện Phú Riềng và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Bù Gia Mập- tỉnh Bình Phước
- Thêm mới các phường thuộc Thị xã Long Mỹ và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Long Mỹ- Hậu Giang.
- Đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài và danh mục phí, lệ phí trên ứng dụng HTKK, iHTKK:

+ Bổ sung chức năng kê khai các tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN và hết hiệu lực tờ khai 08B/KK-TNCN từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

+ Bổ sung/nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Cập nhật danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trong đó:
- Bổ sung “Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện”.
- Đổi tên “Phí sử dụng, bảo vệ tần số vô tuyến điện” thành “ Phí sử dụng tần số vô tuyến điện”.

Download ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.3 tại đây.
(Theo Tổng cục thuế)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »