Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 03/2015

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 03/2015
Tháng 3 là tháng các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Âm lịch kéo dài, cũng là tháng có nhiều chính sách mới ban hành và có hiệu lực.

Miễn thuế nhập khẩu linh kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Việc miễn thuế áp dụng cho các linh kiện là chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, chi tiết cơ khí nhập khẩu để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm với điều kiện:

Là chủng loại nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm trang thiết bị y tế với thông số kỹ thuật cơ bản được nêu cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 54/2014/QĐ-TTg;

Linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được xác định theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT.

Hồ sơ thủ tục miễn thuế, quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa nhập khẩu đối với các linh kiện nêu trên thực hiện theo Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2015

Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH 

Ngày 02/02/2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng. Theo đó từ ngày 1/1/2015 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 20/03/2015 nhưng các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2015.


Trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền 

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động ban hành trước đó. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/03/2015 

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/3/2015, mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền...


Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Theo Nghị định về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trường hợp bán doanh nghiệp mà có từ hai người đăng ký mua trở lên thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá sau:

- Đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trường hợp chỉ có một đơn đăng ký mua doanh nghiệp hợp lệ được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền quyết định bán doanh nghiệp áp dụng phương thức bán thỏa thuận trực tiếp. Nghị định cũng quy định người lao động trong doanh nghiệp được xem xét giao doanh nghiệp khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện. Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2015.

Chế độ ưu tiên về hải quan đối với doanh nghiệp

Theo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2015, các doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định thì sẽ được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật; được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế. Đồng thời, doanh nghiệp còn được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước...


Hướng dẫn công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký giao dịch chứng khoán

Từ ngày 1/3/2015, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ đăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BTC. 

Theo đó, công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký GDCK tại Sở GDCK Hà Nội gồm: Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I); thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch. Nếu từ chối chấp thuận đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội phải trả lời công ty đại chúng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này bãi bỏ Quyết định 108/2008/QĐ-BTC; Thông tư 128/2009/TT-BTC và 95/2010/TT-BTC.

Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký

Theo Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 15/3/2015, một số trường hợp sẽ bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

Cụ thể, việc thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sẽ áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo Khoản 2 Điều 51 Luật Chứng khoán; bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán; không duy trì được các điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo Điều 48 Luật Chứng khoán; vi phạm nghiêm trọng các quy định về thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

Thông tư 05 thay thế Quyết định 87/2007/QĐ-BTC và Thông tư 43/2010/TT-BTC.

Không dùng tiền mặt góp vốn vào doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Thay vào đó doanh nghiệp sẽ phải thanh toán bằng các hình thức sau: Thanh toán bằng Séc; thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2015.

(Theo chinhphu.vn)
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »