Điều kiện được ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan theo Luật mới


Điều kiện được ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan trong Luật mới
Ngày 21/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2015/NĐ-CP bên cạnh quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Nghị định cũng quy định rõ về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

1. Điều kiện ưu tiên thủ tục hải quan

Để được công nhận ưu tiên trong việc tực hiện thủ tục hải quan, doanh nghiệp đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiên sau:

- Trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan như bị xử lý vi phạm về các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; các hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương.

- Doanh nghiệp phải chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán; phải thực hiện và duy trì hệ thống, quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của mình.

- Bình quân kim ngạch 02 năm liên tiếp (không bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác), doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch phải đạt từ 100 triệu USD/năm; doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm; doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm; đại lý thủ tục hải quan có số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm đạt 20.000 tờ khai/năm.

Trong trường hợp DN đủ điều kiện theo quy định, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan ra quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Quyết định này có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày ban hành quyết định và tự động gia hạn thêm 03 năm tiếp theo nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trên.

2. Chế độ ưu tiên

- Doanh nghiệp được ưu tiên sẽ được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh kho cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra, giám sát trước.

- Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp được đưa hàng hóa nhập khẩu về kho hàng của doanh nghiệp để bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, trừ trường hợp pháp luật kiểm tra chuyên ngành có quy định hàng hóa phải kiểm tra tại cửa khẩu.

- Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu thì được ưu tiên kiểm tra trước.

Lưu ý: 
- Doanh nghiệp vi phạm một trong các điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên nếu trên, doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.
- Trường hợp doanh nghiệp đã bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên thì trong 02 năm tiếp theo, doanh nghiệp không được Tổng cục Hải quan xem xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Download Nghị định 08/2015/NĐ-CP tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »