Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016

Ngày 14/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016
Nghị định mới 122/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 sẽ thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP và các Nghị định khác đã ban hành trước đó về vấn đề này.


Qua đó kể từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng từ 250.000 đồng - 400.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện nay (tức tăng từ 11,6% - 12,9%), cụ thể như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2016Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2015
I3.500.000 đồng/tháng3.100.000 đồng/tháng
II3.100.000 đồng/tháng2.750.000 đồng/tháng
III2.700.000 đồng/tháng2.400.000 đồng/tháng
IV2.400.000 đồng/tháng2.150.000 đồng/tháng


Mức lương tối thiểu trên là căn cứ để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về tiền lương, tiền công khi ký kết hợp đòng lao động, nhưng phải lưu ý một số vấn đề như sau:

- Mức tiền lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất.

- Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả nghề do Doanh nghiệp đào tạo) phải cao hơn từ 7% trở lên so với mức lương tối thiểu vùng.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì chi nhánh hoạt động trên địa bàn nào sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại địa bàn đó.

- Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao mà thuộc nhiều địa bàn có mức lương tối thểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Ngoài ra, Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại ... và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Download Nghị định mới 122/2015/NĐ-CP tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »