Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổ chức, cá nhân có được cấp hóa đơn "lẻ" điện tử?

Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn xin cấp hóa đơn lẻ điện tử, hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh mới nhất.
Như chúng ta biết, việc sử dụng hóa đơn giấy trong một số trường hợp, tổ chức, cá nhân có thể được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để sử dụng nếu có nhu cầu và đáp ứng được một số điều kiện nhất định quy định của pháp luật.

Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?

Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?
Trước khi giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đóng (chấm dứt hiệu lực) mã số thuế với cơ quan thuế là công việc cần thiết nhằm tránh những hệ lụy về sau.

Thủ tục hoàn thuế đới với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Thủ tục hoàn thuế đới với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Theo quy định của Luật thuế, doanh nghiệp chấm dút hoạt động bao gồm các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể được hoàn thuế khi có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.