Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022

Chiều ngày 11/01/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đề xuất trước đó. Theo đó, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022.

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022

Cụ thể:

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Tuy nhiên, việc giảm thuế giá trị gia tăng trên sẽ không bao gồm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra, Nghị quyết cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

>>> Được biết, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, ngày 09/02/2022, Tổng cục thuế đẫ ban hành Công điện 02/CĐ-TCT nhằm thực hiện giảm thuế GTGT năm 2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Ketoan,biz tổng hợp

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »