Những điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Công văn 4409/TCT-KK về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Ngày 30/10/2019, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 68/2019/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Sau đây là nội dung Công văn 4409/TCT-KK:

Công văn 4409/TCT-KK về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Phụ lục đính kèm Công văn 4409/TCT-KK đã nêu ra những điểm mới của Thông tư Thông tư 68/2019/TT-BTC so với Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, cụ thể:


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »