Hồ sơ, thủ tục khai lệ phí trước bạ áp dụng năm 2019

Hồ sơ, thủ tục khai lệ phí trước bạ áp dụng năm 2019
Ngày 20/03/2019, Bồ tài chính đã ban hành Quyết định 391/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính.

Theo đó, Quyết định 391/QĐ-BTC ban hành 3 thủ tục hành chính liên quan đến lệ phí trước bạ, gồm: Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất; Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam; và Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Người kê khai lệ phí trước bạ có thể gửi trực tiếp đến Chi cục thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (hoặc địa điểm do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định), người kê khai cũng có thể gửi hồ sơ trước bạ điện tử đến cơ quan thuế theo quy định về giao dịch điện tử.

Chi tiết Quyết định 391/QĐ-BTC:


Quyết định 391/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 10/04/2019.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »