Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN của Tổng cục thuế

Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN của Tổng cục thuế
Để hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN năm 2018, Tổng cục thuế đã tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến, trả lời các vướng mắc về thuế TNCN của người nộp thuế, tại tại website (www.gdt.gov.vn) vào các chiều thứ tư hàng tuần (ngày 6/3, 13/3, 20/3 và ngày 27/03/2019, bắt đầu từ 14-16 giờ).

Chương trình đã diễn ra chiều thứ 4, ngày 06, ngày 13, ngày 20 và ngày 27/03/2019 với rất nhiều câu hỏi đến từ các cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước, được Tổng cục thuế giải đáp khá đầy đủ và kịp thời. Để bạn đọc tiện tham khảo, Ketoan.biz sẽ tổng hợp và chọn lọc đăng tải lại một số câu hỏi và trả lời hay từ chương trình này. Sau đây là một số câu hỏi và trả lời:

1. Kim Oanh- Nam Định.
Người lao động có thu nhập tại đơn vị trong năm đến tháng 8/2018 người này nghỉ hưu sau thời điểm này NLĐ vẫn nhận đc thu nhập tiền thưởng từ đơn vị thì người lao động có được ủy quyền quyết toán không Các khoản thu nhập sau thời điểm nghỉ hưu thì tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần hay lũy kế từng phần?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo hướng dẫn tại TT 92/2015/TT-BTC có hướng dẫn cá nhân nếu tại thời điểm quyết toán cá nhân đang còn làm việc tại tổ chức chi trả thu nhập thì tổ chức chi trả có trách nhiệm quyết toán cho cá nhân theo ủy quyền của cá nhân.

Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ hưu từ tháng 8/2018 thì tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tháng 3/2019 được xác định không còn làm việc tại tổ chức chi trả nên tổ chức chi trả không có thông tin để xử lý nếu phát sinh các khoản nộp thêm hoặc được hoàn sau quyết toán.

Do đó, cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế nếu thuộc diện phải quyết toán theo quy định. Nếu cá nhân không thuộc diện phải quyết toán theo quy định thì không bắt buộc phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Đối với các khoản thu nhập mà tổ chức chi trả cho những người lao động đó sau thời điểm người lao động đã nghỉ hưu thì khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/ lần trở lên.

2. Công ty CP thương mại công nghệ ES- Hà Nội.
Công ty chúng tôi có 1 lao động ký hợp đồng trên 3 tháng thu nhập ở công ty chúng tôi là thu nhập vãng lai và tổng thu nhập 1 năm phát sinh tại công ty chúng tôi là trên 120trđ Hàng tháng khi chi trả thu nhập đã được khấu trừ thuế theo quy định tại doanh nghiệp Trường hợp này cá nhân đó bắt buộc phải tự đến cơ quan thuế để làm quyết toán thuế TNCN phần thu nhập vãng lai này hay không hay có thể ủy quyền công ty chúng tôi quyết toán phần thu nhập phát sinh tại đơn vị mình được không ạ.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động 03 tháng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến – không phải thu nhập vãng lai.

Trong trường hợp cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi có hợp đồng lao động trên 3 tháng và đã khấu trừ theo biểu lũy tiến thì cá nhân được ủy quyền quyết toán tại Công ty.

Trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng tại Công ty, đồng thời có thêm thu nhập vãng lai ở các đơn vị khác mà bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khác khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% thì cá nhân vẫn có thể ủy quyền quyết toán tại Công ty  nếu không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này.

3. Lê Khánh Linh- Hà Nội.
Tôi xin được thắc mắc vấn đề như sau: Cá nhân ký hợp đồng hình thức giao khoán với doanh nghiệp tổng giá trị hợp đồng bé hơn 100 triệu đồng/ năm cá nhân cũng không có nguồn thu nhập tại nơi khác trong năm Vậy cá nhân có được làm cam kết và yêu cầu doanh nghiệp không trích 10% thuế thu nhập cá nhân hay không Kính mong cục thuế trả lời thắc mắc.

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau: Trường hợp bạn ký hợp đồng giao khoán công việc (không phải hợp đồng lao động) thì thu nhập từ hợp đồng này chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì không áp dụng ngưỡng 100 triệu đồng đồng/năm để xác định không thuộc diện chịu thuế (ngưỡng 100tr chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh – có đăng ký kinh doanh theo quy định).

Tuy nhiên trường hợp của bạn cũng có thể thuộc diện không phải khấu trừ thuế TNCN nếu bạn chỉ duy nhất một nguồn thu nhập và tự  ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Bạn phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, đồng thời tại thời điểm cam kết bạn phải có mã số thuế.

4. Nguyễn Thị Bảo Anh- Hà Nội.
Tôi làm việc cho công ty ABC từ 01/2018 đến 03/2019 Công ty ABC không quyết toán cho tôi. Vậy tôi tự quyết toán TNCN 2018 mẫu 02 và nộp cho CQT nào được CQT có nhận quyết toán của tôi không vì theo quy định thì thời gian làm việc nguyên 1 năm thì cty đó phải quyết toán cho tôi nhưng cty đó không chịu quyết toán. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại TT 92/2015/TT-BTC có hướng dẫn cá nhân nếu tại thời điểm quyết toán cá nhân đang còn làm việc tại tổ chức chi trả thu nhập thì tổ chức chi trả có trách nhiệm quyết toán cho cá nhân theo ủy quyền của cá nhân.

Do đó trường hợp tại thời điểm quyết toán (tháng 3/2019) nếu bạn không còn làm việc tại tổ chức chi trả đó nữa thì tổ chức chi trả sẽ không có đầy đủ thông tin để xử lý hoàn thuế hoặc nộp thêm sau quyết toán nếu có phát sinh, do đó, bạn trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

5. Công ty điện lực Nam Định.
Trường hợp ông A có hợp đồng dài hạn tại Công ty X nhưng đến ngày 01/4/2018 đã nghỉ hưu, vậy lương tháng 1/2018 có được tính lũy tiến không hay là phải thu 10% do chỉ có Hợp đồng LĐ 3 tháng trong năm 2018. Và nếu ông A này đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn 1 số khoản thưởng bổ sung trên 2 triệu đồng đến tháng 12/2018 hoặc sang năm 2019 Công ty X mới trả thì Công ty có phải thu thuế 10% không ạ?

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời như sau: Ông A có Hợp đồng lao động dài hạn tại công ty X, nhưng đến tháng 4/2018 ông A nghỉ hưu thì tiền lương ông A nhận được từ tháng 1 đến tháng 4/2018 Công ty bạn phải khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần.

Trường hợp tháng 12/2018 hoặc sang năm 2019 ông A nhận thêm một số khoản thưởng bổ sung trên 2 triệu đồng thì Công ty bạn phải khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10%.

Đối với khoản thu nhập mà nhận được trong năm 2019 thì ông A có thể làm bản cam kết nếu thỏa mãn điều kiện có chỉ có thu nhập duy nhất nhưng ước tính tổng thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế và tại thời điểm cam kết ông A đã được cấp mã số thuế.

6. Hoàng Thị Kim Sơn- Phú Thọ.
Công ty tôi có 02 lao động nước ngoài bắt đầu làm việc từ tháng 10/2018 thuộc diện công ty phải nộp thuế TNCN. Trong năm 2018 chưa có mặt đủ 183 ngày nhưng đã có giấy phép và QĐ lao động tại VN 3 năm liền. Vậy trong năm 2018 chúng tôi sẽ quyết toán thuế như thế nào?

Trả lời:

Công ty bắt đầu trả lương cho người lao động nước ngoài từ tháng 10/2018 thì cuối năm Công ty phải thực hiện khai quyết toán nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN đối với phần thu nhập đã trả cho người nước ngoài.

Đối với cá nhân người nước ngoài do là lần đầu tiên vào Việt Nam theo hợp đồng lao động đó nên năm 2018 không ủy quyền cho tổ chức. Đến hết năm 2019 nếu cá nhân thuộc diện quyết toán thì cá nhân sẽ tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế đối với cả năm 2018 và năm 2019.

Năm 2018 sẽ quyết toán theo 12 tháng liên tục kể từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019. Năm 2019 quyết toán từ tháng 01 đến hết tháng 12/2019. Cá nhân sẽ được xử lý số thuế tính trùng của những tháng bị trùng khi quyết toán của năm 2018 và 2019.

7. Hoàng Thị Bích Ngọc- Hà Nội.
Kính gửi Tổng cục thuế tôi bắt đầu vào làm việc tại công ty A và ký hợp đồng dài hạn từ tháng 6/2018 đến nay Tháng 6/2018 tôi có đăng ký 1 người phụ thuộc con gái. Vậy xin hỏi khi tôi ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty A thì tôi được tính giảm trừ bản thân và người phụ thuộc từ tháng 6/2018 hay từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC, trường hợp trong năm 2018 công ty đã tính giảm trừ gia cảnh cho người lao động từ tháng 6/2018 tương ứng thời điểm bắt đầu phát sinh thu nhập tại công ty, thì khi quyết toán ủy quyền tại công ty, cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh (từ tháng 1/2018) và đảm bảo không tính trùng tại những nơi có phát sinh thu nhập khác nếu có.

8. Công ty TNHH Intersack Việt Nam-Hà Nam.
Kính gửi Tổng Cục thuế Thuế TNCN. Hiện nay Công ty chúng tôi có hợp đồng dịch vụ tư vấn với Cá nhân nước ngoài không cư trú và không phải là cá nhân kinh doanh. Loại tiền thanh toán là tiền đô Kính mong Tổng cục thuế hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho chúng tôi một số điều sau:

1. Tỷ giá tính thuế TNCN tôi lấy tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại ngày thanh toán Cá nhân nước ngoài có tài khoản tại nước ngoài.

2. Thuế suất áp dụng 20%?

3. Tôi thanh toán tiền dịch vụ vào tháng 2/2019 Công ty kê khai theo tháng Vậy hạn nộp thuế TNCN cho cá nhân này có phải là ngày 20/03/2019. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Tổng cục thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Về tỷ giá quy đổi thu nhập chịu thuế khi xác định thuế TNCN: Theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC thì: Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt nam thì phải quy đổi tiền Đô ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập (thời điểm thực chi trả vào TK của cá nhân).

2. Theo quy định hiện hành thì thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú áp dụng thuế suất thuế TNCN là 20%.

3. Theo quy  định hiện hành thì tổ chức chi trả có trách nhiệm khấu trừ trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. Tổ chức chi trả thực hiện khai thuế theo tháng thì áp dụng hạn nộp tờ khai tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó, trường hợp Công ty thanh toán tiền dịch vụ cho cá nhân người nước ngoài vào tháng 2/2019 thì Công ty kê khai thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ của công ty chậm nhất là ngày 20/03/2019.

9. Lê Thị Khuyên-20- Hạ Long - Quảng Ninh.
Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên tại thời điểm quyết toán đã nghỉ làm ở đơn vị thu nhập bình quân trong năm dưới 9 triệu đồng 1 tháng. Xin hỏi đơn vị chỉ kê khai thu nhập số tiền cá nhân làm ở đơn vị và yêu cầu cá nhân làm bản cam kết 02/CK -TNCN cho đơn vị có đúng không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại TT 111/2013/TT-BTC và mẫu biểu cam kết số 02/CK-TNCN tại TT 92/2015/TT-BTC thì cá nhân chỉ được cam kết để không khấu trừ thuế nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế 10% tại một nơi. Như vậy, trường hợp cá nhân có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì cá nhân không được cam kết, và theo đó tổ chức chỉ trả có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% đối với các khoản chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

10. Bùi Thị Bích Ngọc- Biên Hòa.
Quyết toán TNCN năm 2018 có thu nhập ở 03 nơi nhưng tổng mưc TN không quá 108 triệu. Vậy có làm quyết toán thuế 2018 không? Thanks.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Theo đó, trường hợp trong năm 2018 bạn có thu nhập tại 3 nơi mà tổng thu nhập không quá 108 triệu thì bạn không cần phải làm quyết toán thuế TNCN.

11. Nguyễn Thị Huế- Hà Nam.
Nhân viên thử việc sau đó nghỉ việc không giảm trừ gia cảnh thì điền vào form 01 hay form 02 trong tờ khai QTTTNCN?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến kể cả trường hợp người lao động không đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc nghỉ việc trước hạn (chỉ làm hết thời gian thử việc). Trường hợp trong năm tổ chức chi trả đã khấu trừ theo biểu lũy tiến thì khi quyết toán Cơ quan chi trả sẽ khai quyết toán theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN. Trường hợp trong năm tổ chức chi trả khấu trừ theo thuế suất toàn phần thì thì khi quyết toán Cơ quan chi trả sẽ khai quyết toán theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN.

12. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN TOÀN VIỆT PHÁT- Hà Nội.
Dear anh/chị Anh chị cho em hỏi doanh nghiệp em có phát sinh lao động làm việc dưới 14 ngày / tháng và có làm việc liên tục đồng thời người lao động cũng ở tuổi 40-45 họ không có nhu cầu đóng bảo hiểm và chỉ phát sinh thu nhập ở 1 nơi thì anh chị cho em hỏi có cần phải trích thuế TNCN không ạ? Em cảm ơn ạ.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, tổ chức chi trả căn cứ các khoản thu nhập thực tế chi trả cho người lao động trong năm bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương tiền công để làm căn cứ khấu trừ thuế TNCN nếu đến mức phải nộp thuế mà không phân biệt theo số ngày làm việc hay có đóng BHXH hay không. Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về thu nhập đã chi trả nên Tổng cục Thuế không trả lời cụ thể trường hợp của bản có đến mức khấu trừ thuế hay không. Bạn cần nghiên cứu các quy định hiện hành tại Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn để xác định các khoản thu nhập chịu thuế và mức thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN đối với từng trường hợp cụ thể.

13. Công ty Nguyễn Duy Khoa- Cần Thơ.
Công ty tôi năm 2017 không có phát sinh thuế TNCN phải nộp Năm 2018 khi nộp lại điều chỉnh tờ khai QT TNCN 2017 do sai sót không nhập cột số tiền giảm trừ gia cảnh dẫn tới phát sinh số thuế TNCN phải nộp và số tiền phạt chậm nộp. Công ty đã nộp lại ngay tờ khai điều chỉnh đúng không có phát sinh thuế TNCN, Công ty có làm công văn xin xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trên. Cho hỏi công ty tôi có phải nộp số tiền phạt chậm nộp thuế TNCN trên hay không? Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Trường hợp công ty trong năm 2017 không phát sinh thuế TNCN phải nộp, nhưng đã kê khai sai, nay nộp lại tờ khai điều chỉnh bổ sung, làm giảm số thuế phải nộp thì tiền chậm nộp được tính lại tương ứng với số tiền thuế điều chỉnh giảm. Bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế về việc điều chỉnh số tiền chậm nộp.

14. Dinh Trung-Thanh Xuân Hà Nội.
Tôi đã kết thúc HĐLĐ không thời hạn với công ty A tại ngày 01/04/2018. Công ty A đã tính và khấu trừ thuế TNCN trên các khoản lương và thu nhập của tôi phát sinh tại công ty A từ 01/01/2018 đến 31/03/2018, từ năm 2017 trở về trước việc quyết toán thuế TNCN của tôi thì Công ty A đã hoàn tất. Từ 01/04/2018 đến nay tôi chưa đi làm và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ BHXH. Vậy tôi muốn hỏi tôi có phải tự đi làm thủ tục quyết toán thuế TNCN cho năm 2018 không và nếu có thì khoản trợ cấp thất nghiệp nhận từ BHXH trong thời gian không có việc làm có phải chịu thuế TNCN không?

Trả lời:

- Theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp trong năm 2018 bạn chỉ làm việc 3 tháng tại Công ty A, sau đó nghỉ làm đến hết năm và hưởng trợ cấp thất nghiệp, để biết có thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN hay không, bạn tự tổng hợp thu nhập và xác định nghĩa vụ thuế cho cả năm 2018, nếu bạn có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì bạn trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Theo quy định hiện hành thì khoản trợ cấp thất nghiệp bạn nhận từ BHXH không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

15. Vũ Thị Đào- Thái Bình
Giám đốc công ty đồng thời là chủ kinh doanh hộ cá thể hàng tháng đã nộp thuế TNCN theo tỷ lệ doanh thu của hộ cá thể hàng tháng giám đốc đã được nhận lương tại công ty vậy có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN không Và giám đốc phải quyết toán như thế nào?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định tại Luật số 71 có hiệu lực từ 01/01/2015 thì thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không phải quyết toán thuế. Do đó, kể từ 01/01/2015 trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh thì chỉ thực hiện quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Nếu trong năm 2018 thu nhập từ tiền lương, tiền công của bạn chỉ phát sinh duy nhất tại một nguồn thì bạn ủy quyền để công ty quyết toán thuế thay theo quy định.

16. Vương Thị Hằng- Nam Định.
Kính gửi Tổng cục thuế Tôi làm việc cho công ty ABC từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2019 ngoài ra trong năm 2018 tôi còn có nguồn thu nhập từ công ty khác. Tôi có thể xin xác nhận thu nhập năm 2018 từ công ty ABC nơi tôi có nguồn thu nhập chính trong năm 2018 và đăng ký tham gia bảo hiểm tại công ty ABC để tự quyết toán thuế TNCN năm 2018 không? Công ty ABC có quyền thực hiện khấu trừ 10 thu nhập của tôi không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp bạn có hai nguồn thu nhập và tại nơi làm việc chính là Công ty ABC bạn đã nghỉ làm từ tháng 2/2019 thì bạn có thể xin xác nhận thu nhập năm 2018 từ Công ty ABC hoặc đề nghị Công ty ABC cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nếu có) để bạn thực hiện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Về việc khấu trừ thuế TNCN của bạn tại Công ty ABC: Theo quy định hiện hành, trường hợp bạn ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại Công ty ABC thì Công ty ABC sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN của bạn theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Trường hợp bạn không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc ký hợp đồng dịch vụ (kể cả hợp đồng dịch vụ dài hạn),… thì Công ty ABC thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập của bạn.

17. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Việt Gap- huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
HTX chúng tôi không có phát sinh chi trả tiền lương tiền công năm 2018. Vậy HTX có phải quyết toán Thuế TNCN năm 2018 hay không? Cơ quan Thuế có phải nhắc nộp hồ sơ khai thuế đối với Hồ sơ khai thuế TNCN của hợp tác xã không? Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp hơp tác xã không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp, nếu có phát sinh chi trả trong năm (kể cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế) thì HTX phải có trách nhiệm khai QTT Thu nhập cá nhân. Cơ quan Thuế căn cứ tình hình quản lý thực tế tại địa bàn để thực hiện việc đôn đốc kê khai QTT đối với HTX nếu HTX có phát sinh chi trả trong năm.

18. Người nộp thuế: ĐÀO NGUYỆT HẰNG- TP.HCM.
Xin chào Tổng Cục Thuế! Sau ngày 01/04/2019 em sẽ đi làm thủ tục xin hoàn thuế TNCN cho cả 2 năm 2017 & 2018 luôn được không ạ. Hiện giờ em không làm ở đâu cả, vậy em sẽ đến chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh (nơi HKTT) làm thủ tục hoàn Thuế TNCN được không cho dù Cty cung cấp chứng từ khấu trừ Thuế TNCN (Cty em xin nghỉ) ở tận Đồng Nai?

Trả lời:

Trường hợp năm 2017 và năm 2018 bạn có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì bạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Để khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bạn có thể thực hiện việc khai thuế trực tuyến trên website ngành thuế và được hỗ trợ các mẫu tờ khai theo quy định, hỗ trợ khai đúng các chỉ tiêu trên tờ khai và hỗ trợ tự động xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế để tránh nhầm lẫn phải đi lại nhiều lần.

Bạn truy cập http://thuedientu.gdt.gov.vn và vào phân hệ CÁ NHÂN để kê khai. Hệ thống có 3 chức năng chính trong tab Quyết toán thuế bao gồm: Chức năng “kê khai trực tuyến”; Chức năng “gửi tờ khai quyết toán thuế”; Chức năng “Tra cứu tờ khai”; Chức năng “ hỗ trợ chọn nơi nộp hồ sơ QTT”. Trường hợp bạn không có điều kiện để khai thuế trực tuyến thì bạn phải tự xác định nơi quyết toán thuế để được hỗ trợ trực tiếp việc khai thuế tại cơ quan thuế.

Để xác định cơ quan thuế quyết toán bạn cần căn cứ tình hình thực tế của bạn và hướng dẫn tại điểm c.2, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, nếu tại thời điểm quyết toán thuế, bạn không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào thì bạn nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi bạn cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

19. Người nộp thuế: Lê Quang Hưng- Thanh Hóa.
Cơ quan hành chính sự nghiệp của em, trong tháng 6/2018 có 1 người nghỉ hưu, 1 người chuyển công tác sang cơ quan HCSN khác và 1 người lao động hợp đồng (đã làm được 2 năm) xin nghỉ việc. Vậy e có phải làm quyết toán Thuế TNCN cho họ không? và nếu có thì trong mẫu 05 -1BK có phải đánh dấu mục cá nhân ủy quyền quyết toán thay không ạ? em xin cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo hướng dẫn tại TT 92/2015/TT-BTC thì tổ chức trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Do đó, cơ quan bạn phải thực hiện khai quyết toán thuế đối với phần thu nhập mà cơ quan bạn đã trả cho những người nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc vào tháng 6/2018 và những người này tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tháng 3/2019 được xác định không còn làm việc tại tổ chức chi trả nên tổ chức chi trả không có thông tin để xử lý nếu phát sinh các khoản nộp thêm hoặc được hoàn sau quyết toán. Tại Phụ lục 05/BK-QTT-TNCN cơ quan bạn không tích vào mục cá nhân ủy quyền quyết toán thay, còn đối với cá nhân nếu thuộc diện phải quyết toán thuế thì cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

20. Người nộp thuế: Hoàng Vân Anh- Quảng Ninh.
Em ký hợp đồng thử việc từ 12/11/2018 đến 11/01/2019. Trong năm 2018 em chỉ nhận lương 1 lần vào ngày 15/12 (lương tháng 11) là 3.600.000. Mức lương này chưa được công ty trừ 10% (vì em có tìm hiểu là nếu hợp đồng thử việc dưới 3 tháng, mức lương từ 2.000.000/lần thì phải trích 10% thuế). Như vậy, đợt này em có cần quyết toán thuế TNCN không ạ? Tháng trước do chưa tìm hiểu kĩ nên em đã không ủy quyền cho công ty làm quyết toán thuế TNCN, nếu phải làm thì em cần chuẩn bị những gì ạ? Em cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, trường hợp tổ chức chi trả ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Bạn tự xác định nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN theo nguyên tắc như sau: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Trường hợp của bạn thu nhập năm 2018 thuộc khoản thu nhập bị khấu trừ 10% nên không thuộc diện được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay.

21. Người nộp thuế: Công ty điện tử BSE Việt Nam- KCN Nam Cấm Nghệ An.
Kính chào các anh chị, Hiện tại công ty em có 1 số người lao động đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN nhưng trong năm 2018 làm không đủ 12 tháng thì khi tính giảm trừ gia cảnh có được giảm trừ đủ 12 tháng không hay chỉ tính giảm trừ đúng số tháng làm việc thực tế tại công ty ạ? Câu hỏi thứ 2 em muốn được hỏi là: Đối với nhưng lao động được trả lương NET thì khi tính TNTT quy đổi để quyết toán năm thì sẽ lấy lương Net từng tháng quy đôi rồi cộng TNTT quy đổi của 12 tháng lại hay là cộng lương Net của 12 tháng rồi sau đó mới thực hiện quy đổi sang TNTT quy đổi? Em cảm ơn anh chị ạ!

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của Bạn như sau:

Về giảm trừ gia cảnh: Theo quy định hiện hành, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Do đó trường hợp của bạn nếu người nộp thuế đủ điều kiện ủy quyền QTT cho Công ty nhưng trong năm 2018 làm không đủ 12 tháng thì khi QTT được giảm trừ bản thân đủ 12 tháng.

Về quyết toán thuế TNCN theo lương NET: Theo quy định hiện hành, trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi. Trường hợp cá nhân có thu nhập không bao gồm thuế từ nhiều tổ chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập trong năm. Do đó, trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo lương Net thì Công ty tính thu nhập có thuế theo từng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập tính thuế cả năm.

22. Người nộp thuế: Lưu Thị Yến- Hưng Yên.
Tổng cục cho em hỏi: Trường hợp trong năm NNT có thu nhập từ tiền công, tiền lương chuyển đơn vị công tác. Như vậy thì cá nhân thuộc diện phải tự quyết toán. Nhưng nếu thu nhập của cá nhân chưa đến ngưỡng phải nộp thuế thì có bắt buộc phải quyết toán không ạ?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Trường hợp trong năm NNT có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở 2 nơi nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Tuy nhiên, trường hợp trong năm NNT có thu nhập chưa đến ngưỡng phải nộp thuế thì NNT không phải thực hiện quyết toán thuế.

23. Người nộp thuế: Nguyễn Duy Minh-Trà Vinh.
Trong năm 2018 tôi làm việc tại 02 Cty khác nhau. Cty hiện tại tôi đã làm việc từ tháng 06/2018 đến nay, có trụ sở tại TP. HCM. Đơn vị thuế quản lý là Cục thuế TP. HCM. Địa điểm làm việc của tôi thì ở Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, tạm trú thì ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, địa chỉ hộ khẩu là ở TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tôi hiện có 01 con nhỏ đang 01 tuổi. Cty đã gửi về cho tôi Chứng từ khấu trừ thuế và Thư xác nhận thu nhập. Vậy tôi phải làm thủ tục hoàn thuế như thế nào vậy ạ? Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của Bạn như sau:  Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân có mã số thuế tại  thời điểm đề nghị hoàn thuế. Trường hợp bạn là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với CQT nếu có số nộp thừa đề nghị hoàn thì  bạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản b.2.1 Khoản 3 Điều 21 TT92/2015/TT-BTC và ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” tại tờ khai QTT theo mẫu số 02/QTT-TNCN.

24. Người nộp thuế: Trần Thị Thu Hậu- Cụm CN Tây Nam TP Phủ Lý TP Hà Nam
Kính chào Tổng Cục thuế, Công ty tôi có ký hợp đồng mua máy móc của Công ty nước ngoài và có kèm dịch vụ lắp đặt (Người nước ngoài sang lắp đặt) Phần chi phí sang lắp đặt: Chúng tôi đã nộp thuế nhà thầu Vậy ngoài ra chúng tôi có phải nộp thuế TNCN cho cán bộ người nước ngoài sang lắp đặt cho chúng tôi nữa không. Kính mong sự trợ giúp từ Tổng Cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Về nguyên tắc, cá nhân có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả, nơi nhận thu nhập thì đều là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Đề nghị Công ty bạn căn cứ vào Hợp đồng  nhà thầu đã ký để xác định trách nhiệm nộp thuế thay cho các cá nhân trong hợp đồng nhà thầu hoặc cá nhân trong hợp đồng nhà thầu có trách nhiệm khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

25. Người nộp thuế: Tran Huong- Ha Noi.
Đơn vị tôi trả tiền thuê nhà cho người nước ngoài. Tiền thuê nhà là VND 20 triệu/tháng, trả 3 tháng/lần. Vậy khi tính tiền nhà vào TNCT thì đơn vị lấy số tiền nhà hàng tháng (20 triệu) hay tiền nhà trả 3 tháng/lần (60 triệu). Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thu nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Do đó, trường hợp đơn vị bạn trả tiền thuê nhà thay cho người nước ngoài thì để xác định số thuế TNCN phải khấu trừ hàng tháng, đơn vị bạn phải tính số tiền thuê nhà hàng tháng theo số thực tế trả thay (20 triệu đồng/tháng) vào thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

26. Người nộp thuế: Công ty CP cấp nước Chợ Lớn.
khi cấp chứng từ thu nhập trong năm cho những lao động thời vụ, không thường xuyên tại công ty. thì công ty có phải bắt buộc ghi và cấp cho những đối tượng này hay không? hay khi nào đối tượng này yêu cầu thì mới cấp, thời gian cấp là đến khi nào ạ?

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của Bạn như sau: theo quy định hiện hành, tổ chức trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

27. Người nộp thuế: Hoàng Thi Oanh-Nghệ An
Câu hỏi: Trong năm 2018 khi Quyết toán Thuế TNCN có một số trường hợp như sau: 1. Theo Quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về KCN, Khu chế xuất và Khu Kinh tế thì cá nhân có tiền lương tiền công được giảm 50% thuê thu nhập đối với thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập Từ ngày 10/07/2018, nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ về quy định về QL khu CN và Khu KT có hiệu lực thi hành, đồng thời nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ hết hiệu lực Khi quyết toán lại theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì Đơn vị có một số trường hợp Tổng số thuế phải nộp cao hơn số Thuế TNCN đã khấu trừ trong năm 2018, nhưng những trường hợp này hiện tại đã chấm dứt hợp đồng và không ủy quyền đơn vị Quyết toán thuế thì khi kê khai lên Hỗ trợ Kê khai thì số Thuế đã khấu trừ kê theo số đã kê khai hay kê theo số quyết toán cả năm ạ?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Nghị định 82/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/7/2018, theo đó đã bãi bỏ quy định về giảm 50% thuế TNCN cho người lao động làm việc trong khu kinh tế.

Khi thực hiện khai quyết toán thuế TNCN, đơn vị bạn khai quyết toán theo số thu nhập chịu thuế đã trả cho người lao động và số tiền thuế thực tế đã khấu của cá nhân người lao động đó trong năm. Đối với số thuế đơn vị bạn đã khấu trừ thừa và nộp tiền thuế TNCN vào ngân sách nhà nước thì cá nhân đã nghỉ việc tại đơn vị bạn có nhu cầu hoàn thuế thì khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế để hoàn thuế TNCN.

28. Người nộp thuế: Vân-Công ty PHúc Bình- Hà Nội.
Ông A là người nước Nhật Ông A sang Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 4/3/2018 tới ngày 9/3/2018 (Với mục đích: Sang tham quan, du lịch). Vào ngày 15/5/2018, ông A bắt đầu sang Việt Nam chính thức làm việc theo điều chuyển từ công ty mẹ. Vậy ông A quyết toán thuế từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là ngày 4/3/2018 hay từ ngày bắt đầu tới làm việc ở Việt Nam ( ngày 15/5/2018)?

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của Bạn như sau: Theo quy định hiện hành, thuế TNCN không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài mà xác định cá nhân đó là cá nhân cư trú hay không cư trú. Một trong những  điều kiện xác định cá nhân cư trú là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam.

Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, việc xác định cá nhân cư trú căn cứ vào ngày đầu tiên cá nhân có mặt tại Việt Nam. Do bạn cung cấp thông tin chưa đầy đủ nên trường hợp bạn còn vướng mắc đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Thuế trực tiếp giải quyết cụ thể.

29. Người nộp thuế: Ngô Thị Vân- Hà Nội.
Kính chào Quý Tổng cục. Công ty em kinh doanh lĩnh vực xây dựng. Có khoán thi công cho 01 người đội trường - người này không thuộc công ty em. Trước khi chi trả thu nhập công ty em đã khấu trừ thuế TNCN 10%. Vậy em xin hỏi, Trong bảng quyết toán thuế TNCN 2018 thì em sẽ chỉ kê tên người đội trưởng này hay như thế nào ạ!

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Trường hợp công ty bạn khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trên tổng số tiền đã chi trả cho đội thi công đó do đội trưởng nhận, khi quyết toán thuế TNCN thì tổ chức chỉ khai tên người đội trưởng với tổng thu nhập đã chi trả và số thuế đã khấu trên bảng kê số 05-2/BK-TNCN khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

30. Người nộp thuế: La Thị Ngọc Khánh- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng.
1.Tháng 4-12/2018, bạn T chuyển đến làm việc tại đơn vị của tôi. Tháng1-3/2018 tại cơ quan cũ bạn T có phát sinh thuế phải nộp, đã khấu trừ vậy tôi là kế toán của đơn vị, có phải quyết toán thuế tncn 2018 cho bạn T không? 2. Cá nhân nghỉ hưu từ T7/2018 khi quyết toán, khoản giảm trừ cho cá nhân là 6 x 9tr hay 12 tháng x 9tr khoản giảm trừ gia cảnh là 3,6 x6 hay 3,6 x 12 tháng?

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC  thì Công ty bạn trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập mà Công ty bạn trả cho cá nhân và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trường hợp người lao động nhận thu nhập do ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và nhận thu nhập vãng lai ở một đơn vị khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị đó khấu trừ thuế TNCN đầy đủ theo tỷ lệ 10% thì người lao động được ủy quyền cho đơn vị ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay.

Ngoài trường hợp người lao động được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay nêu trên, nếu người lao động nhận thu nhập từ 2 nơi thuộc diện phải quyết toán thuế do có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì người nộp thuế trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

2. Việc tính giảm trừ gia cảnh cho NPT và giảm trừ gia cảnh cho bản thân được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp của bạn, cá nhân nghỉ hưu thừ tháng 7/2018, trực tiếp quyết toán thuế thì khi QTT giảm trừ gia cảnh cho bản thân được tính đủ 12 tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

31. Người nộp thuế: Lê Minh Nga- Tây Lộc TP Huế.
Chào TCT, tôi nghỉ việc tại công ty X từ tháng 7/2018. Trước đây tôi ủy quyền cho Cty quyết toán thay và có đăng ký giảm trừ gia cảnh (GTGC) ở Cục thuế TP HCM. Nay đã nghỉ việc ở công ty và hiện ko làm ở đâu khác, tôi tự đi quyết toán tại CCT nơi cư trú và muốn đăng ký GTGC lại ở CCT nơi cư trú để giảm thu nhập chịu thuế năm 2018. Vậy tôi có cần gửi hồ sơ vào Cục thuế TP HCM xin chấm dứt GTGC hay ko?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Trường hợp, Bạn đã đăng ký giảm trừ gia cảnh khi bạn còn làm việc tại Công ty X, đến tháng 7/2018 bạn nghỉ việc  và không đi làm bất kỳ nơi nào thì bạn phải trực tiếp quyết thuế năm 2018 trực tiếp với cơ quan thuế tại nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú). Bạn không cần đăng ký lại giảm trừ gia cảnh tại cơ quan thuế bạn cư trú mà bạn khai người phụ thuộc tại bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN (kèm theo tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN) khi bạn thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018.

32. Người nộp thuế: Vũ Thị Phượng-: Hà Nội.
Công ty tôi đã đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho người lao động nộp qua trang nhantokhai.gdt.gov.vn và đã được cấp mã số TNCN cho người phụ thuộc. Vậy công ty có cần nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho cơ quan thuế không?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời câu hỏi của bạn như sau

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 thì:

NNT có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký NPT theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp 02 bản cho tổ chức, cá nhân trả thu  nhập để làm căn cứ tính giảm trừ gia cảnh cho NPT.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập giữ 01 bản đăng ký và nộp 01 bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó theo quy định.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp 01 bản đăng ký NPT theo mẫu ban hành đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó.

33. Người nộp thuế: BIDV Thái Bình.
1. Tổng cục thuế cho tôi hỏi, đơn vị có cán bộ đã chuyển công tác trong cùng hệ thống năm 2017, tuy nhiên năm 2018 vẫn được nhận một số khoản thưởng tại chi nhánh thì thu nhập của cán bộ này kê khai như thế nào trong biểu quyết toán thuế 05/QTT-TNCN và các bảng kê trong biểu quyết toán 2. Cán bộ dã nghỉ hưu năm 2017, tuy nhiên năm 2018 vẫn được nhận thưởng tại chi nhánh, do không nắm rõ quy định về thuế nên cán bộ phụ trách lương đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN của cán bộ nghỉ hưu hơn 10% thì vẫn kê khai trên bảng kê 05-2BK-QTT-TNCN hay là kê trên bảng 05-1BK. 3. Cán bộ chuyển đến từ chi nhánh cùng hẹ thống thực hiện ủy quyền quyết toán thuế, đã có chứng từ khấu trừ thuế từ chi nhánh cũ thì kê khai trên mẫu biểu quyết toán như thế nào. Trân trọng!

Trả lời:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần; đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Do đó, trường hợp người lao động đã chuyển công tác trong cùng hệ thống năm 2017, thì đến năm 2018 người lao động đó được xác định là không còn ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị cũ nữa, nên năm 2018 đơn vị cũ nếu có chi trả các khoản thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2018, tổ chức cũ thực hiện kê khai những cá nhân điều chuyển công tác có phát sinh chi trả thu nhập năm 2018 tại Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN.

2. Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ hưu năm 2017, đến năm 2018 vẫn nhận được một số khoản thu nhập tại tổ chức trả thu nhập thì tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập chi trả cho người lao động từ 2 triệu đồng/lần. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2018, tổ chức cũ thực hiện kê khai những cá nhân điều chuyển công tác có phát sinh chi trả thu nhập năm 2018 tại Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN (Trường hợp này tương tự như trường hợp người lao động điều chuyển trong cùng hệ thống mà bạn đã nêu ở trên).

3. Đối với trường hợp người lao động điều chuyển trong cùng hệ thống đã được tổ chức trả thu nhập cũ cấp chứng từ khấu trừ thuế, nếu cuối năm người lao động có ủy quyền cho tổ chức mới quyết toán thuế thay thì tổ chức mới phải thực hiện thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. Trong trường hợp này khi thực hiện quyết toán thuế, tổ chức cũ thực hiện khai quyết toán thuế theo thực tế phát sinh, còn tổ chức mới thực hiện quyết toán thuế thay cần lưu ý thực hiện khai quyết toán thuế như sau:

Tại Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: khai tổng các khoản phát sinh trong năm của người lao động được điều chuyển tại cả hai công ty.

Tại chỉ tiêu [35] Tờ khai 05/QTT-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại tổ chức mới, không kê khai số thuế đã khấu trừ tại tổ chức cũ để tránh làm sai lệch về nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức mới.

Đối với các chỉ tiêu [43], [44], [45], [46] trên Tờ khai 05/QTT-TNCN là phần nghĩa vụ quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền và được tổng hợp tự động từ Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN.

34. Người nộp thuế: CTY CLEARWATER-BÌNH DƯƠNG.
Kính chào quý cơ quan Thuế! Công ty chúng tôi hiện tại có 1 số vấn đề như sau mong cơ quan Thuế giải đáp: 1/ Hiện tại 1 số NLĐ trong công ty có 2 MST , theo luật là 1 người chỉ có 1 MST, NLĐ phải làm đơn hủy 1 MST. Nhưng có 1 vấn đề là MST CŨ hiện tại đang đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh, còn MST mới thì NLĐ khai đăng ký thuế nhà đất. TH này bây giờ NLĐ hải làm như thế nào và thủ tục biểu mẫu cần có mẫu nào ? 2/ NLĐ tra đúng số CMND nhưng khi ra mã số thuế thì tên của người khác trường hợp này NLĐ phải làm như thế nào? Thủ tục như thế nào? và công ty có thể hỗ trợ NLĐ hay không. Mong được giải đáp. Cảm ơn.

Trả lời:                                         

Tổng cục Thuế xin trả lời anh/chị như sau:

1/ Trường hợp NLĐ có có 02 MST: Theo quy định một người nộp thuế chỉ được cấp một MST duy nhất và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, MST đầu tiên NLĐ được cơ quan thuế cấp có thể dùng để giảm trừ gia cảnh và kê khai, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp. Vì vậy, nếu NLĐ đã được cấp 02 MST thì phải liên hệ với cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực MST được cấp sau và chỉ sử dụng MST được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

2/ Về trường hợp cá nhân người lao động bị trùng CMND/thẻ căn cước công dân:  Nếu NLĐ thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế và bị báo trùng CMND thì NLĐ liên hệ với cơ quan thuế để xác minh làm rõ nguyên nhân bị trùng CMND (tránh trường hợp CMND của NNT bị người khác lợi dụng). Nếu NLĐ bị trùng CMND và từ chối không đổi CMND mới thì sẽ được cơ quan thuế cấp MST mới bằng cách thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt của tên tỉnh vào sau ô CMND của NLĐ.

35. Người nộp thuế: Chu Minh Ha- Ha Noi.
Từ tháng 1 đến tháng 6.2018 công ty tôi có ký HĐLĐ trên 3 tháng với lao động A, sau đó chấm dứt HĐLĐ và ký hợp đồng dịch vụ từ 1/7/18 đến 31/12/18 với cá nhân đó. Tôi xin hỏi: 1/Cuối năm lao động A có được UQQT thuế cho công ty tôi không? 2/Nếu không được UQQT cho công ty, thì công ty tôi kê khai tổng thu nhập của cá nhân A trên mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN hay trên mẫu 05-2/BK-QTT -TNCN vì phần mềm HTKK không cho phép kê khai trùng mã số thuế/CMT trên cả 2 mẫu. Rất mong nhận được giải đáp. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Về nguyên tắc, cá nhân ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến. Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động nhận thu nhập từ 2 triệu đồng/ lần trở lên thì tổ chức trả thu nhập phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Do đó, trường hợp của bạn, từ tháng 1 đến tháng 6 tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến, từ tháng 7 đến tháng 12 bạn ký hợp đồng dịch vụ thì tổ chức khấu trừ thuế của bạn mức 10% đối với mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên. Trường hợp này thì người lao động không thuộc diện ủy quyền cho công ty bạn quyết toán thuế thay.

Hiện nay, trên ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.6 vẫn đáp ứng việc khai đồng thời trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN, tuy nhiên có cảnh báo để bạn biết cá nhân này có thu nhập nằm trên 2 bảng kê và tờ khai này vẫn hợp lệ để gửi cơ quan thuế.

36. Người nộp thuế: Hoàng thị Thanh Mai- Bình Dương.
Trong năm 2018 tôi làm cho 2 công ty trong đó công ty cuối cùng thuộc quản lý của Cục thuế TP. HCM. Vậy tôi sẽ phải nộp hồ sơ tại Cục thuế TP. HCM hay ở đâu? Xin cám ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Do bạn cung cấp chưa đầy đủ thông tin liên quan đến các khoản giảm trừ nên Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:  để xác định cơ quan thuế quyết toán bạn cần căn cứ tình hình thực tế của bạn và căn cứ hướng dẫn tại điểm c.2, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp tại Công ty thứ 2 của bạn có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì bạn nộp hồ sơ QTT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Để được hỗ trợ xác định nơi nộp hồ sơ QTT như nêu trên bạn nên sử dụng hình thức khai QTT trực tuyến trên website ngành thuế . Khi khai trực tuyến tại các mẫu tờ khai sẽ được hỗ trợ khai đúng các chỉ tiêu trên tờ khai và hỗ trợ tự động xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế để tránh nhầm lẫn phải đi lại nhiều lần. Bạn truy cập http://thuedientu.gdt.gov.vn và vào phân hệ CÁ NHÂN để kê khai. Hệ thống có các chức năng chính trong tab Quyết toán thuế bao gồm: Chức năng “kê khai trực tuyến”; Chức năng “gửi tờ khai quyết toán thuế”; Chức năng “Tra cứu tờ khai”; Chức năng “ hỗ trợ chọn nơi nộp hồ sơ QTT”.

37. Người nộp thuế: Trang- hà nội.
Chào Qúy ban ngành! Tôi có câu hỏi như sau: Hiện tôi làm data dữ liệu cho công ty A, công ty A trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho tôi 4500000/ tháng ( bốn triệu năm trăm đồng). Từ tháng 8/2018 tôi làm cộng tác viên cho công ty B với mức tiền công 4000000/ tháng( bốn triệu). Tôi chưa đăng ký giảm trừ người phụ thuộc ( tôi có 2 con dưới 5 tuổi). Xin hỏi phần thu nhập 4 triệu đồng bên công ty B của tôi có bị tính thuế 10% không, và công ty phải làm thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Trường hợp bạn ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại Công ty A, đồng thời bạn có thu nhập vãng lai tại Công ty B thì Công ty B sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% đối với tổng mức trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Cuối năm, khi quyết toán  thuế Thu nhập cá nhân thì bạn phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo tổng thu nhập bạn nhận được tại Công ty A và Công ty B trong năm. Trường hợp, khoản thu nhập vãng lai của bạn bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng  và đã được Công ty B khấu trừ thuế với mức thuế suất 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế thì bạn không quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai này và Bạn có thể ủy quyền cho Công ty A quyết toán thuế thay phần thu nhập đã nhận được tại đó.

38. Người nộp thuế: HO NGOC TU- P 13 PN HCM.
Cho tôi hỏi, cơ quan tôi quy định hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (con, cha me,…), ngoài mẫu 09/XN-NPT cần phải có xác nhận của UBND phường thì phải cung cấp hồ sơ chứng minh mối quan hệ bao gồm giấy khai sinh phải sao y công chứng 3 tháng gần nhất là có đúng không? Vì theo tôi tìm hiểu qua điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì hồ sơ chỉ yêu cầu bản chụp (photo), không yêu cầu công chứng. Với bản sao hoặc trích lục khai sinh trong trường hợp không có bản chính khai sinh thì không được chấp nhận vì thời điểm cấp giấy quá 3 tháng.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì đối với người phụ thuộc là con: hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có); đối với người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng): hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm bản chụp Chứng minh nhân dân, Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), Giấy khai sinh,… Do đó, trường hợp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bản chụp Giấy khai sinh thì người nộp thuế không cần phải công chứng, còn đối với bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh trong trường hợp không có bản chính Giấy khai sinh thì người nộp thuế phải thực hiện theo quy định của Luật Công chứng.

39. Người nộp thuế: Trần Thanh Nhàn- Hải Phòng.
Câu 1: Công ty tôi có phát sinh chi trả tiền công cho lao động thời vụ như sau - Trong năm 2018 Công ty tôi nhiều lần thuê ông A về vận chuyển hàng cho công ty ( Không ký hợp đồng lao động, công việc không thường xuyên, tiền công mỗi lần Ông A nhận được là dưới 2 triệu đồng, công ty không thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với Ông A) - Vậy trong kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2018, Công ty tôi có phải kê khai thu nhập của Ông A trên biểu 05-2/BK-QTT-TNCN hay không? Câu 2: Công ty tôi ký hợp đồng trên 3 tháng với Ông B, Ông B chưa có mã số thuế và công ty chưa làm các thủ thục cấp mã số thuế cho Ông B, vậy khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2018 Ông B có được giảm trừ bản thân 9 triệu đồng/ tháng không?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau:

- Theo quy định hiện hành, trường hợp Công ty bạn trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho ông A là cá nhân cư trú không ký Hợp đồng lao động hoặc ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Khi Công ty bạn thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân thì phải kê khai tổng thu nhập đã trả cho cho ông A trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN.

- Công ty bạn ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với Ông B thì Công ty bạn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến. Khi Công ty bạn thực hiện quyết toán thuế mà ông B vẫn chưa được đăng ký thuế theo đúng quy định thì ông vẫn được giảm trừ gia cảnh theo số tháng thực tế ông B làm việc trong năm tại đơn vị bạn nhưng ông không được ủy quyền cho tổ chức của bạn quyết toán thuế thay.

40. Người nộp thuế: THanh HẰng- TPVinh Nghệ An.
Kính gửi Tổng cục thuế, Trường hợp công ty em trả thay tiền thuê nhà cho nhân viên, nhưng mỗi lần trả là trả luôn cho 6 tháng. Ví dụ, ngày 10/03 công ty trả thay tiền nhà 6 tháng (tháng 3,4,5,6,7,8) cho người lao động số tiền là 156.000.000 đ. Vậy Số tiền nhà 6 tháng này sẽ phân bổ đều cho 6 tháng (mỗi tháng 26.000.000 đ) để tính vào TNCT khi tính thuế TNCN hay tại kỳ tính thuế tháng 3 sẽ tính luôn 156.00.000 đ vào TNCT (Vì Theo quy định thì Thời điểm tính thuế là thời điểm chi trả (10/3)? Nếu tính luôn 156.000.000 đ vào TNCT tháng 3 thì khi tính 15% TNCT không gồm tiền nhà có phải nhân lên 6 lần để so sánh với tiền nhà 6 tháng (156.000.000 đ) hay ko vì TNCT không gồm tiền nhà ở đây chỉ của tháng 3 (TNCT chỉ của 1 tháng).

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thu nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập. Do đó, trường hợp đơn vị bạn trả tiền thuê nhà thay cho người nước ngoài thì để xác định số thuế TNCN phải khấu trừ hàng tháng, đơn vị bạn phải tính số tiền thuê nhà hàng tháng theo số thực tế trả thay (26 triệu đồng/tháng) vào thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.
(Theo Tổng cục thuế)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »