Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN năm 2018 của Tổng cục thuế

Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN năm 2018 của Tổng cục thuế
Để hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN năm 2018, Tổng cục thuế đã tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến, trả lời các vướng mắc về thuế TNCN của người nộp thuế, tại tại website (www.gdt.gov.vn) vào các chiều thứ tư hàng tuần (ngày 6/3, 13/3, 20/3 và ngày 27/03/2019, bắt đầu từ 14-16 giờ).

Chương trình đã diễn ra chiều thứ 4, ngày 06 và ngày 13/03/2019 với rất nhiều câu hỏi đến từ các cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước, được Tổng cục thuế giải đáp khá đầy đủ và kịp thời. Để bạn đọc tiện tham khảo, Ketoan.biz sẽ tổng hợp và chọn lọc đăng tải lại một số câu hỏi và trả lời hay từ chương trình này. Sau đây là một số câu hỏi và trả lời:

1. Kim Oanh- Nam Định.
Người lao động có thu nhập tại đơn vị trong năm đến tháng 8/2018 người này nghỉ hưu sau thời điểm này NLĐ vẫn nhận đc thu nhập tiền thưởng từ đơn vị thì người lao động có được ủy quyền quyết toán không Các khoản thu nhập sau thời điểm nghỉ hưu thì tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần hay lũy kế từng phần?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo hướng dẫn tại TT 92/2015/TT-BTC có hướng dẫn cá nhân nếu tại thời điểm quyết toán cá nhân đang còn làm việc tại tổ chức chi trả thu nhập thì tổ chức chi trả có trách nhiệm quyết toán cho cá nhân theo ủy quyền của cá nhân.

Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ hưu từ tháng 8/2018 thì tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tháng 3/2019 được xác định không còn làm việc tại tổ chức chi trả nên tổ chức chi trả không có thông tin để xử lý nếu phát sinh các khoản nộp thêm hoặc được hoàn sau quyết toán.

Do đó, cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế nếu thuộc diện phải quyết toán theo quy định. Nếu cá nhân không thuộc diện phải quyết toán theo quy định thì không bắt buộc phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Đối với các khoản thu nhập mà tổ chức chi trả cho những người lao động đó sau thời điểm người lao động đã nghỉ hưu thì khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/ lần trở lên.

2. Công ty CP thương mại công nghệ ES- Hà Nội.
Công ty chúng tôi có 1 lao động ký hợp đồng trên 3 tháng thu nhập ở công ty chúng tôi là thu nhập vãng lai và tổng thu nhập 1 năm phát sinh tại công ty chúng tôi là trên 120trđ Hàng tháng khi chi trả thu nhập đã được khấu trừ thuế theo quy định tại doanh nghiệp Trường hợp này cá nhân đó bắt buộc phải tự đến cơ quan thuế để làm quyết toán thuế TNCN phần thu nhập vãng lai này hay không hay có thể ủy quyền công ty chúng tôi quyết toán phần thu nhập phát sinh tại đơn vị mình được không ạ.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động 03 tháng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến – không phải thu nhập vãng lai.

Trong trường hợp cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi có hợp đồng lao động trên 3 tháng và đã khấu trừ theo biểu lũy tiến thì cá nhân được ủy quyền quyết toán tại Công ty.

Trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng tại Công ty, đồng thời có thêm thu nhập vãng lai ở các đơn vị khác mà bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khác khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% thì cá nhân vẫn có thể ủy quyền quyết toán tại Công ty  nếu không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này.

3. Lê Khánh Linh- Hà Nội.
Tôi xin được thắc mắc vấn đề như sau: Cá nhân ký hợp đồng hình thức giao khoán với doanh nghiệp tổng giá trị hợp đồng bé hơn 100 triệu đồng/ năm cá nhân cũng không có nguồn thu nhập tại nơi khác trong năm Vậy cá nhân có được làm cam kết và yêu cầu doanh nghiệp không trích 10% thuế thu nhập cá nhân hay không Kính mong cục thuế trả lời thắc mắc.

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau: Trường hợp bạn ký hợp đồng giao khoán công việc (không phải hợp đồng lao động) thì thu nhập từ hợp đồng này chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì không áp dụng ngưỡng 100 triệu đồng đồng/năm để xác định không thuộc diện chịu thuế (ngưỡng 100tr chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh – có đăng ký kinh doanh theo quy định).

Tuy nhiên trường hợp của bạn cũng có thể thuộc diện không phải khấu trừ thuế TNCN nếu bạn chỉ duy nhất một nguồn thu nhập và tự  ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Bạn phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, đồng thời tại thời điểm cam kết bạn phải có mã số thuế.

4. Nguyễn Thị Bảo Anh- Hà Nội.
Tôi làm việc cho công ty ABC từ 01/2018 đến 03/2019 Công ty ABC không quyết toán cho tôi. Vậy tôi tự quyết toán TNCN 2018 mẫu 02 và nộp cho CQT nào được CQT có nhận quyết toán của tôi không vì theo quy định thì thời gian làm việc nguyên 1 năm thì cty đó phải quyết toán cho tôi nhưng cty đó không chịu quyết toán. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại TT 92/2015/TT-BTC có hướng dẫn cá nhân nếu tại thời điểm quyết toán cá nhân đang còn làm việc tại tổ chức chi trả thu nhập thì tổ chức chi trả có trách nhiệm quyết toán cho cá nhân theo ủy quyền của cá nhân.

Do đó trường hợp tại thời điểm quyết toán (tháng 3/2019) nếu bạn không còn làm việc tại tổ chức chi trả đó nữa thì tổ chức chi trả sẽ không có đầy đủ thông tin để xử lý hoàn thuế hoặc nộp thêm sau quyết toán nếu có phát sinh, do đó, bạn trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

5. Công ty điện lực Nam Định.
Trường hợp ông A có hợp đồng dài hạn tại Công ty X nhưng đến ngày 01/4/2018 đã nghỉ hưu, vậy lương tháng 1/2018 có được tính lũy tiến không hay là phải thu 10% do chỉ có Hợp đồng LĐ 3 tháng trong năm 2018. Và nếu ông A này đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn 1 số khoản thưởng bổ sung trên 2 triệu đồng đến tháng 12/2018 hoặc sang năm 2019 Công ty X mới trả thì Công ty có phải thu thuế 10% không ạ?

Trả lời:

Tổng cục Thuế trả lời như sau: Ông A có Hợp đồng lao động dài hạn tại công ty X, nhưng đến tháng 4/2018 ông A nghỉ hưu thì tiền lương ông A nhận được từ tháng 1 đến tháng 4/2018 Công ty bạn phải khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần.

Trường hợp tháng 12/2018 hoặc sang năm 2019 ông A nhận thêm một số khoản thưởng bổ sung trên 2 triệu đồng thì Công ty bạn phải khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10%.

Đối với khoản thu nhập mà nhận được trong năm 2019 thì ông A có thể làm bản cam kết nếu thỏa mãn điều kiện có chỉ có thu nhập duy nhất nhưng ước tính tổng thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế và tại thời điểm cam kết ông A đã được cấp mã số thuế.

6. Hoàng Thị Kim Sơn- Phú Thọ.
Công ty tôi có 02 lao động nước ngoài bắt đầu làm việc từ tháng 10/2018 thuộc diện công ty phải nộp thuế TNCN. Trong năm 2018 chưa có mặt đủ 183 ngày nhưng đã có giấy phép và QĐ lao động tại VN 3 năm liền. Vậy trong năm 2018 chúng tôi sẽ quyết toán thuế như thế nào?

Trả lời:

Công ty bắt đầu trả lương cho người lao động nước ngoài từ tháng 10/2018 thì cuối năm Công ty phải thực hiện khai quyết toán nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN đối với phần thu nhập đã trả cho người nước ngoài.

Đối với cá nhân người nước ngoài do là lần đầu tiên vào Việt Nam theo hợp đồng lao động đó nên năm 2018 không ủy quyền cho tổ chức. Đến hết năm 2019 nếu cá nhân thuộc diện quyết toán thì cá nhân sẽ tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế đối với cả năm 2018 và năm 2019.

Năm 2018 sẽ quyết toán theo 12 tháng liên tục kể từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019. Năm 2019 quyết toán từ tháng 01 đến hết tháng 12/2019. Cá nhân sẽ được xử lý số thuế tính trùng của những tháng bị trùng khi quyết toán của năm 2018 và 2019.

7. Hoàng Thị Bích Ngọc- Hà Nội.
Kính gửi Tổng cục thuế tôi bắt đầu vào làm việc tại công ty A và ký hợp đồng dài hạn từ tháng 6/2018 đến nay Tháng 6/2018 tôi có đăng ký 1 người phụ thuộc con gái. Vậy xin hỏi khi tôi ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty A thì tôi được tính giảm trừ bản thân và người phụ thuộc từ tháng 6/2018 hay từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC, trường hợp trong năm 2018 công ty đã tính giảm trừ gia cảnh cho người lao động từ tháng 6/2018 tương ứng thời điểm bắt đầu phát sinh thu nhập tại công ty, thì khi quyết toán ủy quyền tại công ty, cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh (từ tháng 1/2018) và đảm bảo không tính trùng tại những nơi có phát sinh thu nhập khác nếu có.

8. Công ty TNHH Intersack Việt Nam-Hà Nam.
Kính gửi Tổng Cục thuế Thuế TNCN. Hiện nay Công ty chúng tôi có hợp đồng dịch vụ tư vấn với Cá nhân nước ngoài không cư trú và không phải là cá nhân kinh doanh. Loại tiền thanh toán là tiền đô Kính mong Tổng cục thuế hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho chúng tôi một số điều sau:

1. Tỷ giá tính thuế TNCN tôi lấy tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại ngày thanh toán Cá nhân nước ngoài có tài khoản tại nước ngoài.

2. Thuế suất áp dụng 20%?

3. Tôi thanh toán tiền dịch vụ vào tháng 2/2019 Công ty kê khai theo tháng Vậy hạn nộp thuế TNCN cho cá nhân này có phải là ngày 20/03/2019. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Tổng cục thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Về tỷ giá quy đổi thu nhập chịu thuế khi xác định thuế TNCN: Theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC thì: Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt nam thì phải quy đổi tiền Đô ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập (thời điểm thực chi trả vào TK của cá nhân).

2. Theo quy định hiện hành thì thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú áp dụng thuế suất thuế TNCN là 20%.

3. Theo quy  định hiện hành thì tổ chức chi trả có trách nhiệm khấu trừ trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. Tổ chức chi trả thực hiện khai thuế theo tháng thì áp dụng hạn nộp tờ khai tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó, trường hợp Công ty thanh toán tiền dịch vụ cho cá nhân người nước ngoài vào tháng 2/2019 thì Công ty kê khai thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ của công ty chậm nhất là ngày 20/03/2019.

9. Lê Thị Khuyên-20- Hạ Long - Quảng Ninh.
Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên tại thời điểm quyết toán đã nghỉ làm ở đơn vị thu nhập bình quân trong năm dưới 9 triệu đồng 1 tháng. Xin hỏi đơn vị chỉ kê khai thu nhập số tiền cá nhân làm ở đơn vị và yêu cầu cá nhân làm bản cam kết 02/CK -TNCN cho đơn vị có đúng không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại TT 111/2013/TT-BTC và mẫu biểu cam kết số 02/CK-TNCN tại TT 92/2015/TT-BTC thì cá nhân chỉ được cam kết để không khấu trừ thuế nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế 10% tại một nơi. Như vậy, trường hợp cá nhân có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì cá nhân không được cam kết, và theo đó tổ chức chỉ trả có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% đối với các khoản chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

10. Bùi Thị Bích Ngọc- Biên Hòa.
Quyết toán TNCN năm 2018 có thu nhập ở 03 nơi nhưng tổng mưc TN không quá 108 triệu. Vậy có làm quyết toán thuế 2018 không? Thanks.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Theo đó, trường hợp trong năm 2018 bạn có thu nhập tại 3 nơi mà tổng thu nhập không quá 108 triệu thì bạn không cần phải làm quyết toán thuế TNCN.

11. Nguyễn Thị Huế- Hà Nam.
Nhân viên thử việc sau đó nghỉ việc không giảm trừ gia cảnh thì điền vào form 01 hay form 02 trong tờ khai QTTTNCN?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến kể cả trường hợp người lao động không đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc nghỉ việc trước hạn (chỉ làm hết thời gian thử việc). Trường hợp trong năm tổ chức chi trả đã khấu trừ theo biểu lũy tiến thì khi quyết toán Cơ quan chi trả sẽ khai quyết toán theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN. Trường hợp trong năm tổ chức chi trả khấu trừ theo thuế suất toàn phần thì thì khi quyết toán Cơ quan chi trả sẽ khai quyết toán theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN.

12. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN TOÀN VIỆT PHÁT- Hà Nội.
Dear anh/chị Anh chị cho em hỏi doanh nghiệp em có phát sinh lao động làm việc dưới 14 ngày / tháng và có làm việc liên tục đồng thời người lao động cũng ở tuổi 40-45 họ không có nhu cầu đóng bảo hiểm và chỉ phát sinh thu nhập ở 1 nơi thì anh chị cho em hỏi có cần phải trích thuế TNCN không ạ? Em cảm ơn ạ.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, tổ chức chi trả căn cứ các khoản thu nhập thực tế chi trả cho người lao động trong năm bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương tiền công để làm căn cứ khấu trừ thuế TNCN nếu đến mức phải nộp thuế mà không phân biệt theo số ngày làm việc hay có đóng BHXH hay không. Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về thu nhập đã chi trả nên Tổng cục Thuế không trả lời cụ thể trường hợp của bản có đến mức khấu trừ thuế hay không. Bạn cần nghiên cứu các quy định hiện hành tại Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn để xác định các khoản thu nhập chịu thuế và mức thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN đối với từng trường hợp cụ thể.

13. Công ty Nguyễn Duy Khoa- Cần Thơ.
Công ty tôi năm 2017 không có phát sinh thuế TNCN phải nộp Năm 2018 khi nộp lại điều chỉnh tờ khai QT TNCN 2017 do sai sót không nhập cột số tiền giảm trừ gia cảnh dẫn tới phát sinh số thuế TNCN phải nộp và số tiền phạt chậm nộp. Công ty đã nộp lại ngay tờ khai điều chỉnh đúng không có phát sinh thuế TNCN, Công ty có làm công văn xin xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trên. Cho hỏi công ty tôi có phải nộp số tiền phạt chậm nộp thuế TNCN trên hay không? Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Trường hợp công ty trong năm 2017 không phát sinh thuế TNCN phải nộp, nhưng đã kê khai sai, nay nộp lại tờ khai điều chỉnh bổ sung, làm giảm số thuế phải nộp thì tiền chậm nộp được tính lại tương ứng với số tiền thuế điều chỉnh giảm. Bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế về việc điều chỉnh số tiền chậm nộp.

14. Dinh Trung-Thanh Xuân Hà Nội.
Tôi đã kết thúc HĐLĐ không thời hạn với công ty A tại ngày 01/04/2018. Công ty A đã tính và khấu trừ thuế TNCN trên các khoản lương và thu nhập của tôi phát sinh tại công ty A từ 01/01/2018 đến 31/03/2018, từ năm 2017 trở về trước việc quyết toán thuế TNCN của tôi thì Công ty A đã hoàn tất. Từ 01/04/2018 đến nay tôi chưa đi làm và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ BHXH. Vậy tôi muốn hỏi tôi có phải tự đi làm thủ tục quyết toán thuế TNCN cho năm 2018 không và nếu có thì khoản trợ cấp thất nghiệp nhận từ BHXH trong thời gian không có việc làm có phải chịu thuế TNCN không?

Trả lời:

- Theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp trong năm 2018 bạn chỉ làm việc 3 tháng tại Công ty A, sau đó nghỉ làm đến hết năm và hưởng trợ cấp thất nghiệp, để biết có thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN hay không, bạn tự tổng hợp thu nhập và xác định nghĩa vụ thuế cho cả năm 2018, nếu bạn có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì bạn trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Theo quy định hiện hành thì khoản trợ cấp thất nghiệp bạn nhận từ BHXH không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

15. Vũ Thị Đào- Thái Bình
Giám đốc công ty đồng thời là chủ kinh doanh hộ cá thể hàng tháng đã nộp thuế TNCN theo tỷ lệ doanh thu của hộ cá thể hàng tháng giám đốc đã được nhận lương tại công ty vậy có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN không Và giám đốc phải quyết toán như thế nào?

Trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau: Theo quy định tại Luật số 71 có hiệu lực từ 01/01/2015 thì thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không phải quyết toán thuế. Do đó, kể từ 01/01/2015 trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh thì chỉ thực hiện quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Nếu trong năm 2018 thu nhập từ tiền lương, tiền công của bạn chỉ phát sinh duy nhất tại một nguồn thì bạn ủy quyền để công ty quyết toán thuế thay theo quy định.

16. Vương Thị Hằng- Nam Định.
Kính gửi Tổng cục thuế Tôi làm việc cho công ty ABC từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2019 ngoài ra trong năm 2018 tôi còn có nguồn thu nhập từ công ty khác. Tôi có thể xin xác nhận thu nhập năm 2018 từ công ty ABC nơi tôi có nguồn thu nhập chính trong năm 2018 và đăng ký tham gia bảo hiểm tại công ty ABC để tự quyết toán thuế TNCN năm 2018 không? Công ty ABC có quyền thực hiện khấu trừ 10 thu nhập của tôi không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp bạn có hai nguồn thu nhập và tại nơi làm việc chính là Công ty ABC bạn đã nghỉ làm từ tháng 2/2019 thì bạn có thể xin xác nhận thu nhập năm 2018 từ Công ty ABC hoặc đề nghị Công ty ABC cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nếu có) để bạn thực hiện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Về việc khấu trừ thuế TNCN của bạn tại Công ty ABC: Theo quy định hiện hành, trường hợp bạn ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại Công ty ABC thì Công ty ABC sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN của bạn theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Trường hợp bạn không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc ký hợp đồng dịch vụ (kể cả hợp đồng dịch vụ dài hạn),… thì Công ty ABC thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập của bạn.

17. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Việt Gap- huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
HTX chúng tôi không có phát sinh chi trả tiền lương tiền công năm 2018. Vậy HTX có phải quyết toán Thuế TNCN năm 2018 hay không? Cơ quan Thuế có phải nhắc nộp hồ sơ khai thuế đối với Hồ sơ khai thuế TNCN của hợp tác xã không? Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Tổng cục thuế trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC thì trường hợp hơp tác xã không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp, nếu có phát sinh chi trả trong năm (kể cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế) thì HTX phải có trách nhiệm khai QTT Thu nhập cá nhân. Cơ quan Thuế căn cứ tình hình quản lý thực tế tại địa bàn để thực hiện việc đôn đốc kê khai QTT đối với HTX nếu HTX có phát sinh chi trả trong năm.

Tiếp tục cập nhật ...
(Theo Tổng cục thuế)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »