Nghị định 148/2018/NĐ-CP: hướng dẫn chi tiết hơn một số điều Bộ luật lao động


Nghị định 148/2018/NĐ-CP: hướng dẫn chi tiết hơn một số điều Bộ luật lao động
Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 05/2015/NĐ-CP nhằm làm rõ và hướng dẫn chi tiết hơn một số nội dung của Bộ luật lao động.


Về chế độ nâng bậc lương được Nghị định 148/2018/NĐ-CP nhấn mạnh "thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể", trừ các loại bảo hiểm của người lao động, cụ thể:

“6. Chế độ nâng bậc, nâng lương: theo nội dung thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: theo nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc thỏa thuận thực hiện theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật.

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế: theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.”.

Đáng chú ý, Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc; ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ để trả các trường hợp nêu trên được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.

Liên quan đến đến "thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động" để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định:

"Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.".

Theo quy đinh cũ tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian thử việc, học nghề, tập nghề. Do vậy, nếu thời gian thử việc không được ghi trong hợp đồng lao động thì theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP sẽ không được tính thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Về quyền lợi các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động, Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ một số trường hợp đặc biệt nhưng không được quá 30 ngày.
...

Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018, đồng thời bãi bỏ Điều 7 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »