Nghị định 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện kinh doanhNghị định 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh
Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ công thương.

Đây là sự ra soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh mà Bộ công thương đã đề xuất với Chính phủ trước đó.

Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành cùa Bộ Công Thương của các Nghị định liên quan.


Liên quan đến lĩnh vực nhượng quyền thương mại, Nghị định 08/2018/NĐ-CP đã sửa đổi điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.

Đồng thời bãi bỏ Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại điện tử Nghị Định 08/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 Điều 52; khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 54; điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 62; điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 52 được sửa đổi như sau:

1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân”.

2. Khoản 1 Điều 54 được sửa đổi như sau:

“1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật”.

3. Điểm a khoản 1 Điều 61 được sửa đổi như sau:

“a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam”.

4. Điểm đ khoản 1 Điều 62 được sửa đổi như sau:

“đ) Có tiêu chí và quy trình đánh giá chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được công bố công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất cho các đối tượng được đánh giá;
...

Nghị định 08/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức ngày 15/01/2018.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »