Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ bị khống chế 3 triệu đồng

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ bị khống chế 3 triệu đồng
Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP điều chỉnh một số quy định về thuế GTGT và thuế TNDN tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Về thuế GTGT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP về sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản. Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã bổ sung, thay đổi gần như hoàn toàn Khoản 11 Điều 3 mà Nghị định 100/2016/NĐ-CP đã sửa đổi trước đó.

Liên quan đến việc hoàn thuế GTGT, Nghị định 146/2017/NĐ-CP bổ sung thêm trường hợp hoàn thuế bao gồm cả "hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài" mà Khoản 3 Điều 10 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi trước đó không đề cập.

Đồng thời, Nghị định 146/2017/NĐ-CP không cho hoàn thuế đối với "hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan".

(Xem chi tiết file bên dưới)

Về thuế TNDN: Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về khống chế khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động, Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã bổ sung "bảo hiểm nhân thọ" vào mức bị khống chế:

o) Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động".

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi khoản 7 Điều 1 (đang áp dụng) chỉ cho phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động mà không đề cập đến mức khống chế bảo hiểm nhân thọ mà doanh nghiệp mua cho người lao động.

Ngoài ra, Nghị định 146/2017/NĐ-CP cũng tái khẳng định phần chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức tại khoản này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

- Hợp đồng lao động;
- Thỏa ước lao động tập thể;
- Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
- Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »