Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
Ngày 01/08/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 của Thông tư 156/2013/TT-BTC liên quan đến luật quản lý thuế, hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế.

Theo đó, tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 của Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi lại như sau:

"b.1 Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;

- Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;

- Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao y bản chính".

Được biết, tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 của Thông tư 156/2013/TT-BTC được ban hành trước đó như sau:

b.1) Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

- Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

Như vậy Thông tư 79/2017/TT-BTC đã bỏ (phần gạch ngang) một số quy định trong hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của doanh nghiệp bị phá sản, đồng thời sửa đổi và bổ sung một số điểm cụ thể hơn.

Thông tư 79/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »