Lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản vẫn phải đóng bảo hiểm

Lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản vẫn phải đóng bảo hiểm
Lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng nhưng có thể đi làm trước thời hạn nếu đủ sức khỏe.

Lao động nữ có được đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con?

Theo điều 40 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (Luật số 58/2014/QH13) thì lao động nữ được đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con (6 tháng), cụ thể như sau:

"1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này".

Ngoài ra, Khoản 4 Điều 157 Bộ luật lao động 2012 cũng quy định:

"4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Như vậy lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con theo Luật định thì phải nghỉ được ít nhất 4 tháng, có giấy xác nhận y tế việc đi làm sớm không có hại sức khỏe và phải được người sử dụng lao động đồng ý.

Lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con có phải đóng BHXH?

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

"c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế".

Tóm lại:

- Lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì quyền lợi hưởng các chế độ thai sản vẫn được pháp Luật đảm bảo cho đến hết thời hạn nghỉ sinh con. 

- Đóng BHXH, BHYT không phụ thuộc vào thời gian lao động nữ nghỉ thai sản đi làm sớm hay muộn, mà có đi làm, có tên trong bảng lương thì thuộc đối tượng đóng bảo hiểm.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »