Lãi suất phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1,3166%/tháng


Lãi suất phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1,3166%/tháng
Ngày 13/03/2017, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Công văn 491/BHXH-QLT điều chỉnh mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện trên địa bàn Tp.HCM.

Đây là văn bản điều chỉnh mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện mà cơ quan này đã ban hành cách đây không lâu. Tuy nhiên, Công văn 491/BHXH-QLT không nêu lý do điều chỉnh và cũng không cho biết sắp tới các mức phạt này có thay đổi nữa hay không?

Theo đó, mức lãi suất chậm đóng, truy đóng năm 2017 đối với BHXH và BHTN là 1,3166%/tháng (trước là 1,317%/tháng), chậm đóng BHXH tự nguyện là 0,6583%/tháng (trước là 0,658%/tháng) và mức lãi suất chậm đóng BHYT là 0,9667%/tháng (trước là 0,967%/tháng).

Sau đây là toàn văn Công văn 491/BHXH-QLT:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 491/BHXH-QLT
V/v lãi suất tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:
- Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Căn cứ Thông báo số 425/TB-BHXH ngày 14/02/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Thành phố hướng dẫn như sau:
1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1.3166%/tháng.
2. Mức lãi suất (nếu có) áp dụng đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện năm 2017 là 0.6583%/tháng.
3. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0.9667%/tháng
4. Bãi bỏ Thông báo số 362/TB-BHXH ngày 24/02/2017 và Công văn số 390/BHXH-QLT ngày 28/02/2017
Yêu cầu các Đại lý thu BHXH, BHYT và BHXH quận, huyện thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT (M).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu


Cập nhật:

Lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ ngày 01/01/2018 là 0,75%/tháng.

Theo đó, Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »