Thủ tục cấp mã số thuế chi nhánh, văn phòng đại diện mới nhất

>> Văn phòng đại diện không kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

Thủ tục cấp mã số thuế chi nhánh, văn phòng đại diện mới nhất
Mã số thuế 13 số của chi nhánh, văn phòng đại diện thường được Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh ghi trên thông báo thành lập.

Tuy nhiên, mã số thuế này chưa được kích hoạt và chưa có hiệu lực trong hệ thống đăng ký thuế. Vậy, thủ tục để được cấp và sử dụng mã số thuế chi nhánh hiện nay ra sao?

Thủ tục đăng ký, cấp và sử dụng mã số thuế chi nhánh, VPĐD:


Để được cấp mã số thuế 13 số của chi nhánh (CN), văn phòng đại diện (VPĐD), theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, thì trình tự sau:

- Doanh nghiệp kê khai thông tin CN, VPĐD vào bảng kê của doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế 10 số, tức doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan thuế tại trụ sở chính.

- Sau khi nhận được thông báo lập chi CN, VPĐD (mẫu 07/MST) của cơ quan thuế, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký hoạt động của CN, VPĐD của doanh nghiệp để được kích hoạt và sử dụng mã số thuế mà cơ quan thuế thông báo:

* Gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi CN, VPĐD của doanh nghiệp trú đóng (trường hợp đã kết nối liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế).

* Hoặc gửi hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi CN, VPĐD của doanh nghiệp trú đóng (trường hợp chưa liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế).

Hồ sơ đăng ký thuế chi nhánh, VPĐD:


- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập ...
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »