Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mới xử phạt hành chính về hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mới xử phạt hành chính về hóa đơn
Ngày 31/10/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Thông tư này sửa đổi nhằm thống nhất với các quy định mới trong việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Nghị định 49/2016/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành. Nội dung Thông tư 176/2016/TT-BTC có những điểm mới sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn đối với hành vi đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn;

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập; mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như: Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn ...

Đáng chú ý, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định ...

Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lức từ ngày 15/12/2016.

Xem toàn văn Thông tư 176/2016/TT-BTC:


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »