Sử dụng hóa đơn hết hạn sử dụng thì bị xử lý như thế nào?

Sử dụng hóa đơn hết hạn sử dụng thì bị xử lý như thế nào?
Tùy theo mức độ vi phạm, sử dụng hóa đơn đã hết hạn sử dụng thì người bán có thể bị phạt vi phạm hành chính lên đến 50 triệu đồng.

Các trường hợp hóa đơn hết hạn sử dụng như chuyển trụ sở, ngừng kinh doanh ... mà hóa đơn đó vẫn được các bên tiếp tục sử dụng thì bị xử lý như thế nào?

Đó cũng là một thực tế vi phạm của một số doanh nghiệp mà Tổng cục thuế đã có Công văn 5585/TCT-CS ngày 02/12/2016 đẻ trả lời về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý:

Điều 21, khoản 2 thông tư 39/2014/TT-BTC:

"2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

- Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

- Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

- Hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế;

- Hóa đơn mua của cơ quan thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi cho, bán".

Điều 29, khoản 2b thông tư 39/2014/TT-BTC:

"b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất".

Khoản 5 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC:

"5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ".

Hướng xử lý:

Theo đó, doanh nghiệp được sử dụng các hóa đơn hết hạn đã lập để kê khai thuế (được công nhận là hóa đơn hợp pháp) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có phát sinh hàng hóa, dịch vụ thực tế;

- Kê khai và đã nộp các loại thuế theo quy định;

Bị phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn (Khoản 5 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC) từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

🔻 Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5585/TCT-CS.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »