Luật đầu tư số 03/2016/QH14: Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Luật đầu tư số 03/2016/QH14: Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Ngày 22/11/2016, Quốc hội đã thông qua luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Phụ lục 4 về danh mục Ngành/ Nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Được biết, ngày 12/12/2016, Luật đầu tư số 03/2016/QH14 đã được Chủ tịch nước ký sắc lệnh thông qua.

Luật đầu tư mới được xây dựng trên cơ sở cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật này không cấm.

Luật đầu tư số 03/2016/QH14 bổ sung một số ngành, nghề cần thiết nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; đồng thời đáp ứng yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Ngoài việc bổ sung ngành “kinh doanh pháo nổ” là ngành cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật còn bãi bỏ 20 ngành, nghề không phù hợp với tiêu chí và mục đích quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư.

Luật đầu tư số 03/2016/QH14 bổ sung 15 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phù hợp với tiêu chí, mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư; Luật bổ sung 2 ngành, nghề mới là Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị và Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô ...
 …

Theo đó, 67 ngành, nghề được sửa đổi, tách, hợp nhất thành 48 ngành, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước; Đặc biệt ban hành Danh mục mới về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là 268 ngành, nghề).

Ngoại trừ hai ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, gồm: “Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị” và “Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ôtô”, các điều Luật khác có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »