Mức lương tối thiểu vùng, lương cơ sở, lương hưu năm 2017 đồng loạt tăng 7%

Mức lương tối thiểu vùng, lương cơ sở, lương hưu năm 2017 đồng loạt tăng 7%
Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, đồng thời ngày 29/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2309/QĐ-TTg về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó có quy định về điều chỉnh tiền lương.

Theo đó, mức lương cơ sở, lương hưu ... năm 2017 sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 7% so với mức lương năm 2016.

1. Lương tối thiểu vùng tăng hơn 7% từ ngày 01/01/2017


Mức lương tối thiểu vùng áp năm 2017 áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình ... chính thức tăng hơn 7% từ ngày 01/01/2017, được quy định tại Nghị 153/2016/NĐ-CP, cụ thể:

Vùng I là 3.750.000 đồng/tháng (tăng 7,14%); Vùng II là 3.320.000 đồng/tháng (tăng 7,1%); Vùng III là 2.900.000 đồng/tháng (tăng 7,41%); Vùng IV là 2.580.000 đồng/tháng (tăng 7,5%).

Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo thì mức lương thấp nhất sẽ cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, nếu doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm dưới mức lương tối thiểu vùng thì đầu năm 2016 phải làm thủ tục tăng mức đóng với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

➡ Xem chi tiết tại đây.

2. Mức lương cơ sở, lương hưu tăng khoảng 7% từ ngày 01/07/2017


Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 ngày 11/11/2016 của Quốc hội và Quyết định 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2017 là 1.300.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành 1.210.000 đồng/tháng), tức tăng khoảng 7%.

Đồng thời, Quyết định 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cũng quy định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2017.

Mức lương cơ sở này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước ...

Do đó,

Nếu làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Từ 01/01- 30/06/2016, lương bậc đại học 2.831.400 đồng/tháng (lương cơ sở 1.210.000 x hệ số khởi điểm 2,34); Bậc cao đẳng là 2.541.000 đồng/tháng (1.210.000 x 2,1).

Từ 01/07/2017 trở đi, lương bậc đại học là 3.042.000 đồng/tháng (lương cơ sở là 1.300.000 đồng x hệ số khởi điểm 2,34); bậc cao đẳng là 2.730.000 đồng/tháng (lương cơ sở 1.300.000 đồng x hệ số khởi điểm 2,1).
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »