Làm mất hóa đơn, lập hóa đơn sai, không đúng thời điểm bị phạt đến 8 triệu đồng

Làm mất hóa đơn, lập hóa đơn sai,  không đúng thời điểm bị phạt đến 8 triệu đồng
Ngày 27/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.


Theo đó, những điểm đáng chú ý của Nghị định 49/2016/NĐ-CP như sau:

- Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. 

- Phạt tiền từ 02 đến 04 triệu đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung, không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định,

- Phạt tiền từ 04 đến 08 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự cố bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền. 

Mức phạt 04 đến 08 triệu đồng còn được áp dụng với các hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ; lập hóa đơn không theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn; ngày ghi trên hóa đơn đã lập trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê; lập sai loại hóa đơn theo quy đinh của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

Tóm tắt các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn:


Làm mất hóa đơn, lập hóa đơn sai,  không đúng thời điểm bị phạt đến 8 triệu đồng


Lưu ý:

* Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

* Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

* Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Ngoài ra, Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí , mức phạt tối đa đến 50 triệu đồng.

Nghị định 49/2016/NĐ-CP có hiệu lức từ 01/08/2016.
...

Download Nghị định 49/2016/NĐ-CP tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »