Nợ tiền thuế, Doanh nghiệp vẫn được hoàn thuế GTGT

Nợ tiền thuế, Doanh nghiệp vẫn được hoàn thuế GTGT
Đó là tinh thần của Công văn 3357/BTC-TCT ngày 14/03/2016 của Bộ tài chính về việc quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp hiện nay.

Theo quy định trước đây, cụ thể là điểm 4 Công văn là Số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT, thì ngoài các điều kiện về hồ sơ, doanh nghiệp muốn được hoàn thuế thì phải đóng hết các loại thuế phải nộp trước đó.

Trích  điểm 4 Công văn là Số 13822/BTC-TCT:

"4. Đối với các doanh nghiệp còn đang nợ tiền thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế thực hiện đôn đốc doanh nghiệp nộp đủ số thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước còn nợ trước khi giải quyết hoàn thuế".

Tuy nhiên, điểm 5 Công văn 3357/BTC-TCT ngày 14/03/2016 đã bãi bỏ điểm 4 Công văn là Số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015.

Trích  điểm 5 Công văn là số 3357/BTC-TCT:

"5. Bãi bỏ quy định nêu tại các Điểm 1, 2, 4 và 5 của công văn số 18832/BTC-TCT ngày 17/12/2015 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số13822/BTC-TCT của Bộ Tài chính; Bãi bỏ quy định nêu tại các Điểm 3 (khổ thứ hai), 4, 5, 6 của công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT".

Như vậy, việc bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế còn nợ trước khi được hoàn thuế tại điểm 4 công văn 13822/BTC-TCT, có nghĩa doanh nghiệp sẽ tiếp tục được bù trừ số thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Download Công văn 3357/BTC-TCT tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »