Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.7

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.6
Sau thời gian chờ đợi do phiên bản HTKK cũ không đáp ứng được Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 11/03/2016 Tổng cục thuế đã phát hành phiên bản HTKK 3.3.6 mới dù thời hạn nộp Quyết toán thuế năm 2015 chỉ còn không quá 20 ngày.


Theo Tổng cục thuế, từ ngày 12/03/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6 thay cho các phiên bản cũ trước đây.

Nội dung nâng cấp bao gồm các mẫu biểu sau:

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục).

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục).

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.


Việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.4 đáp ứng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.6 tại đây.

Hướng dẫn sử dụng HTKK 3.3.6 tại đây.


Cập nhật: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7


Sau khi phát hành phiên bản HTKK 3.3.6 chưa đầy một tuần, ngày 16/03/2016, Tổng cục thuế lại nâng cấp Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.7. 

Nguyên nhân được cho là do phiên bản 3.3.6 bị lỗi, không nhập, kết xuất dữ liệu được (chẳng hạn khi kết xuất báo cáo tài chính thì cứ thông báo là thông tin kê khai sai, thuế TNCN sai ...), gây hoang mang cho cộng đồng kế toán bởi thời hạn nộp quyết toán thuế đã đến gần. Đây là lỗi "hệ thống" của TCT vì năm nào cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Theo khuyến cáo Tổng cục thuế, kể từ ngày 17/03/2016, khi lập báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.7, iHTKK 3.1.8, QTTNCN 3.2.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.7 tại đây.

Hướng dẫn sử dụng HTKK 3.3.7 tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »