Nhiều chính sách về thuế, kế toán có hiệu lực từ tháng 1/2016

Nhiều chính sách về thuế, kế toán có hiệu lực từ tháng 1/2016
Tăng lương tối thiểu vùng, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá, rượu bia ... lần đầu tiên vợ nghỉ sinh, chồng được nghỉ tối đa 5 ngày, mức căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tiền lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động ... là những chính sách quan trọng và gây nhiều sự quan tâm của xã hội.Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016

Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định, từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 - 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.

Xem thêm tại đây.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) có nhiều điểm mới

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đối với thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tăng từ 65% lên 70% từ ngày 01/01/2016 và 75% từ ngày 01/01/2019; với rượu dưới 20 độ, thuế suất thuế TTĐB là 30% từ ngày 01/01/2016 và 35% từ ngày 01/01/2018.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia, thuế suất thuế TTĐB cũng tăng thêm 5% lên 55% từ ngày 01/01/2016, 60% từ ngày 01/01/2017 và 65% từ ngày 01/01/2018.

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Nghị định quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế; thuế suất, hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm tại đây.

Quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 05 ngày làm việc trong trường hợp sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Luật cũng quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thay vì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con như Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ 01/01/2016. Nghị định quy định cụ thể về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất; quỹ bảo hiểm xã hội.

Từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Xem thêm tại đây.

Điều chỉnh thuế xuất khẩu, nhập khẩu một loạt nhóm hàng

Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 sửa đổi, bổ sung thuế suất của một số nhóm mặt hàng để phù hợp với cam kết WTO của Việt Nam và khung thuế suất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo đó, Bộ Tài chính cắt giảm thuế nhập khẩu của 9 mặt hàng, trong đó có 8 mặt hàng ô tô với mức giảm từ 2% đến 4%. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh thuế xuất khẩu của một số mặt hàng đá (nhóm 2517) từ 14% và 17% về cùng mức 15%; bột cacbonat canxi có kích thước từ 0,125 mm trở xuống được điều chỉnh tăng thuế từ 5% lên 10%; dăm gỗ từ 0% lên 2%; dải nhôm cuộn từ 0% lên 20%; đồng phế liệu từ 0% lên 22%. 

Mặt hàng inmenit hoàn nguyên được chi tiết tại nhóm 28.23 và điều chỉnh mức thuế suất từ 15% xuống 10%. Đồng thời sửa đổi tiêu chí 1 mặt hàng than gỗ rừng trồng theo kiến nghị của các doanh nghiệp. 

Thuế nhập khẩu ưu đãi điều chỉnh đối với các mặt hàng chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30%; mặt hàng khô dầu đậu tương được điều chỉnh tăng từ 0% lên 2%; mặt hàng màng BOPP được điều chỉnh từ 5% lên 6%; mặt hàng sợi từ polyeste được điều chỉnh từ 0% lên 3%.

Nhứng điểm mới về đăng ký thành lập doanh nghiệp từ năm 2016.

Ngày 01/12/2015, Bộ Kế hoạch& Đầu tư đã ban hành Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT hướng dẫn về đăng ký thành lập doanh nghệp, hộ kinh doanh. Thông từ này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

Tách nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư. Quy định này dành riêng cho trường hợp nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục tách giấy phép.

Xêm thêm tại đây.

Bổ sung đơn vị được kiểm toán là cơ quan quản lý sử dụng công

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 bổ sung đơn vị được kiểm toán là: Cơ quan quản lý sử dụng công; đối với các doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »