Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Luật mới

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Luật mới
Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập có đầu tư mua sắm tài sản cố định thì được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, không phân biệt mức đầu tư trên hay dưới 01 tỷ đồng như trước

Tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định:

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

- Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm "Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ."

Doanh nghiệp được áp dụng ổn định phương pháp tính thuế này trong 02 năm liên tục tiếp theo tính từ năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập.

Như vậy doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ thuế.

1. Nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp

- Doanh nghiệp trong nước nộp tại chi cục thuế quận/ huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Doanh nghiệp có vốn nước ngoài nộp tại Cục thuế tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết việc chấp thuận hay không chấp thuận về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

2. Hồ sơ đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ bao gồm

- 03 bản thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 06/GTGT).

Cập nhật: Bỏ mẫu 06/GTGT từ năm tính thuế 2018.

- Các tài liệu khác để chứng minh doanh nghiệp thuộc một trong các đối tượng sau (nếu có):

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ (đăng ký con dấu, đăng ký thuế, xin xác minh địa điểm kinh doanh, đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn...).

+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

+ Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

+ Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Thời hạn nộp hồ sơ

- Doanh nghiệp mới thành lập: Nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dấu công ty.

- Doanh nghiệp đang hoạt động tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ trước ngày 20 tháng 12 năm liền kề (tức trước ngày 20/12/2015).

Như vậy, 
Các doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu năm 2014 dưới 1 tỷ, doanh nghiệp mới thành lập không nộp thông báo (mẫu 06/GTGT) phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ thì phương pháp tính thuế của doanh nghiệp là hình thức trực tiếp, sử dụng hóa đơn bán hàng.

Doanh nghiệp đang hoạt động tính thuế theo phương pháp trực tiếp muốn chuyển sang phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phải gởi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trước ngày 20 tháng 12 năm liền kề.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »