Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 07/2015

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 07/2015
Luật doanh nghiệp sửa đổi, Luật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực với nhiều điểm mới mang tính đột phá là tâm điểm, gây chú ý nhất trong tháng 7/2015.Luật doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực
Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều có hiêu lực từ 01/07/2015. Luật doanh nghiệp mới với nhiều điểm mới tích cực, phần nào sẽ đáp ứng sự kỳ vọng của doanh nghiệp.
Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình theo quy định của pháp luật.
Bỏ bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng đại diện … trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh mà không cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh như hiện nay ...
Xem thêm tại đây
Luật kinh doanh bất động sản mới
Luật số 66/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2015 sẽ thay thế Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.
So với Luật kinh doanh bất động sản (KDBĐS) hiện hành thì Điều 5 của Luật quy định rất chi tiết các loại bất động sản đưa vào kinh doanh bao gồm:1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân; 2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân; 3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh; 4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất ...
Xem thêm tại đây.
Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000
Thông tư 67/2015/TT-BTC- Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
Đây là chuẩn mực kiểm toán đặc thù do Việt Nam ban hành. Chuẩn mực này hoàn toàn chỉ có ở Việt Nam, không có trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISAs).
Thời điểm áp dụng Chuẩn mực 1000 mới là từ 01/07/2015. Đối với các hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trước ngày 1/7/2015 mà đến ngày này trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng chuẩn mực mới này.
Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành” tại Quyết định 03/2005/QĐ-BTC.
Ba đối tượng hàng hóa bị coi là nhập lậu
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP, các đối tượng hàng hóa bị coi là nhập lậu bao gồm:
Hàng hóa nhập khẩu không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.
Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường có hóa đơn, chứng từ nhưng là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn căn cứ trên kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.
Hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh thu, mua, gom và trao đổi với cư dân biên giới. Khi cơ quan chức năng xác minh nguồn gôc hàng hóa mà không đủ chứng từ theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
Chưa bắt buộc áp dụng Thông tư 200 đối với BCTC giữa niên độ 2015
Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Theo Điều 128 Thông tư 200, Thông tư 200 sẽ có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 (đối với DN có niên độ tài chính bắt đầu sau ngày 1/1). Tuy nhiên, theo sửa đổi tại Thông tư 75 thì áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.
Đồng thời, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006 hoặc theo quy định tại Thông tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/07/2015.
Công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật
Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ đã ra Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội...
Đồng thời, các cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị trực thuộc, hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.
Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp đầu tư; Cục Thuế công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2015.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »