Cơ quan Thuế được thuê kiểm toán quyết toán thuế

Cơ quan Thuế được thuê kiểm toán quyết toán thuế
Về việc cơ quan Thuế có thể đặt hàng công ty kiểm toán độc lập làm thủ tục về thuế để thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn về vấn đề này.


Đó là văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành đã hợp nhất 6 thông tư: Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014; Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014; Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014; Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.
Cơ quan Thuế đặt hàng công ty kiểm toán độc lập
Bộ Tài chính đã quy định cụ thể cơ quan Thuế được lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ theo năm với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán thuế của người nộp thuế và giao cho công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký hợp đồng dịch vụ; 
Thông báo cho người nộp thuế về công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện kiểm tra quyết toán thuế đối với người nộp thuế. Đồng thời, cơ quan Thuế sử dụng kinh phí của đơn vị để chi trả cho công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo hợp đồng dịch vụ đã ký.
Cơ quan Thuế có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong trường hợp phát hiện công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có hành vi vi phạm hợp đồng.
Trách nhiệm và quyền hạn của kiểm toán
Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế, công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có các quyền sau: Được thực hiện các công việc và hưởng thù lao theo hợp đồng đã ký với cơ quan Thuế; Yêu cầu người nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc quyết toán thuế theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan Thuế.
Đồng thời quy định trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện dịch vụ quyết toán thuế theo hồ sơ kê khai của người nộp thuế.
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hồ sơ quyết toán thuế có sự sai sót ảnh hưởng đến số thuế người nộp thuế phải nộp hoặc được hoàn thì công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện dịch vụ quyết toán có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước số thuế còn thiếu, số thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như trường hợp người nộp thuế vi phạm.
Hiện nay nguồn lực của cơ quan Thuế có hạn trong khi số lượng doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động lên tới hàng chục nghìn đơn vị mỗi năm; các doanh nghiệp phải chờ đợi, thậm chí mất khá nhiều thời gian mới được quyết toán thuế để thực hiện thủ tục giải thể. Quy định này không những giảm áp lực cho cơ quan thuế mà còn mở ra cơ hội đối với các công ty kiểm toán độc lập cũng như tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »