Bị cưỡng chế hóa đơn, làm sao xuất hóa đơn cho khách hàng?

Bị cưỡng chế hóa đơn, làm sao xuất hóa đơn cho khách hàng?
Như chúng ta biết, doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn nếu nợ tiền thuế, phí quá hạn 90 ngày. Cơ quan thuế sẽ phát đi thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đồng thời "tung" ra nhiều biện pháp khác để thu hồi tiền thuế ...

Thật không may một khi doanh nghiệp rơi vào tình cảnh này!

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để xuất hóa đơn cho khách hàng trong tình thế "bi đát" này? bởi một khi Quyết định cưỡng chế hành chính được ban hành sẽ có thời hạn tới 01 năm, tức trong thời hạn 01 năm doanh nghiệp bị cưỡng chế không được sử dụng hóa đơn.

Có lẻ giải pháp căn cơ nhất là doanh nghiệp gấp rút gom tiền để đóng thuế, nộp phạt. Tuy nhiên, ngoài việc tìm mọi cách "xoay xở" thì giải pháp tình thế mà doanh nghiệp buộc phải chọn: mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế để xuất cho khách hàng, tất nhiên đó là việc không hề đơn giản.

Lý do cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ trong trường hợp này có lẻ để mở thêm một "đường sống" cho doanh nghiệp mà nhờ đó, Nhà nước sẽ thu được một phần tiền thuế. Bởi nếu "đóng cửa" toàn bộ hóa đơn thì doanh nghiệp không bán được hàng, sẽ càng "chết" sớm hơn, Nhà nước sẽ tổn thất tiền thuế nhiều hơn.

Vậy, thủ tục mua hóa đơn lẻ khi doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn như thế nào?

Theo Công văn 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 và gần đây nhất Công văn 4838/TCT-QLN ngày 19/10/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn cấp hóa đơn lẻ trong trường hợp này như sau:

"Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách Nhà nước ...".

Mẫu tham khảo Công văn đề nghị cấp hóa đơn lẻ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
***
........., ngày ..... tháng ..... năm 2018

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ
(Số: ....../CV/2018)

        Kính gửi: ..............................................................................................................................
        Tên người nộp thuế: Công ty ...........................................................................................
        Mã số thuế: ........................................................................................................................
        Địa chỉ: ................................................................................................................................
        Điện thoại liên hệ ....................... Email: .................................

        Căn cứ Quyết định số ................... về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
        Căn cứ Công văn 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục thuế về cấp hóa đơn lẻ.

Hiện nay, Công ty ................................. trong giai đoạn rất khó khăn khi bị cưỡng chế hóa đơn. Quyết định cưỡng chế trên chúng tôi không thể kinh doanh, bán hàng được. Bằng Công văn này, kính mong các cấp lãnh đạo phê duyệt cho công ty chúng tôi được sử dụng hóa đơn lẻ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi cam kết, nếu được xuất hóa đơn chúng tôi sẽ nộp ngay số tiền thuế phát sinh trên hóa đơn bán lẻ và nộp một phần nợ thuế ít nhất bằng 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng. Chi tiết hóa đơn xuất tháng ..... /2018 như sau:
STT Tên đơn vị mua hàng Mã số thuế Địa chỉ người mua hàng Doanh thu chưa thuế Thuế GTGT 10% 8% doanh thuThông tin hóa đơn



Cộng
Tổng số tiền cần phải nộp để xuất hóa đơn tháng ...... :
      Bằng chữ: .................................................................................................................................
     Công ty chúng tôi xin cam kết nộp số tiền thuế trên đúng quy định. Nếu không nộp số tiền trên chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và phạt theo quy định.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ                                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    QUẢN LÝ                                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




Như vậy, thủ tục cấp hóa đơn lẻ giao khách hàng cho từng lần phát sinh khi doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn như sau:
- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành;

- Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ;

- Có giấy nộp tiền thuế (nộp ít nhất 18% giá trị hóa đơn vào Ngân sách Nhà nước).

Thực tế không hề đơn giản ...

Công văn 5936/TCT-QLN chỉ đề cập cấp hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp có hạng mục công trình dài có giá trị lớn (vài trăm triệu đồng trở lên), cần phải xuất hoá đơn từng phần để thu tiền, nên những doanh nghiệp sản xuất- thương mại có giá trị hóa đơn vài chục triệu đồng sẽ khó để cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ nếu đang bị cưỡng chế hóa đơn.

Qua thực tế, kế toán nên liên hệ làm việc trực tiếp với phòng QLN-CCNT gặp cán bộ quản lý doanh nghiệp để trình bày cụ thể sự việc. Tại đây bạn cố gắng thỏa thuận % số tiền nộp ngay càng thấp càng tốt, nhưng thường trên 18% (thậm chí bị áp đặt 100%, bởi doanh nghiệp bạn bị liệt vào danh sách có rủi ro cao về thuế mà!).

Sau khi đã thống nhất số % tiền nộp thuế, bạn cầm văn bản đề nghị cấp hóa đơn lẻ trở lại phòng QLN-CCNT, kèm giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, danh sách khách hàng cần xuất hóa đơn để được xuất hóa đơn lẻ tại chỗ (không nên nộp hồ sơ, văn bản qua bộ phận 1 cửa vì có thể doanh nghiệp bạn sẽ phải chờ đợi giải quyết lâu hơn).
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »