Đối tượng nào được mua hóa đơn lẻ của Cơ quan thuế?


Đối tượng nào được mua hóa đơn lẻ của Cơ quan thuế?
Những chi phí như là thuê nhà, xe ... của cá nhân được công nhận là chi phí hợp lý thì phải có hóa đơn. Nhưng cá nhân không kinh doanh thì lấy hóa đơn ở đâu ra? có thể yêu cầu cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để giao dịch.


Hóa đơn lẻ là gì?


Hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng do Cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Đối tượng nào được cấp hóa đơn lẻ?


Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/32014 của Bộ Tài chính có quy định: 

"Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn".

Lưu ý: 

Hộ cá nhân không kinh doanh thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT khi có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống (không phải đối tượng nộp thuế GTGT), tức không được cấp hóa đơn lẻ.

Theo khoản 2.5, điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ đối với cá nhân, hộ gia đình (trừ trường hợp cho cơ quan, đơn vị, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê) tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp doanh thu cho thuê lớn hơn 100 triệu/năm.

Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ gồm những gì?


Người xin cấp hóa đơn lẻ liên hệ liên hệ Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu để mua hóa đơn. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (theo mẫu); CMND photo (01 bản) kèm bản chính (để đối chiếu ) hoặc hộ chiếu; bản sao hộ khẩu còn hiệu lực; 

- Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính) bao gồm chứng từ thanh toán, thanh lý hợp đồng (nếu có).

Tờ khai thuế GTGT, TNCN (02 bản); Tờ hoặc tờ khai thuế TNDN (đối với tổ chức 03 bản); 

Sau khi bạn nộp hồ sơ xong, cán bộ thuế sẽ xác định số thuế GTGT và TNCN phải nộp. Người nộp thuế chuyển biên lai nộp thuế (02 bản photo) đến cán bộ thuế để họ cấp hóa đơn lẻ.

Cán bộ thuế sẽ đóng dấu vào liên 1 và liên 2 của hóa đơn lẻ (liên 3 thuế sẽ giữ lại). Liên 2 hóa đơn chính là chứng từ hợp lệ để đưa vào chi phí của doanh nghiệp.

Lưu ý: cá nhân khác thay mặt người nộp thuế thực hiện ký hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế, nhận hóa đơn lẻ thì phải có văn bản ủy quyền.

Cá nhân được cấp hóa đơn lẻ cần phải nộp những loại thuế gì?


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp hóa đơn lẻ phải nộp 2 loại thuế là thuế  GTGT và thuế TNCN theo biểu thuế suất tại Luật số 71/2014/QH13 được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Do đó, doanh nghiệp khi thuê, mua tài sản của chủ sở hữu là cá nhân, cần liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cá nhân) để làm hợp đồng mua bán đồng thời yêu cầu chủ sở hữu liên hệ cơ quan thuế để được cấp hóa đơn lẻ- làm chứng từ hợp lý hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức kinh tế có kinh doanh cung cấp hóa đơn lẻ (mua của cơ quan thuế) cho doanh nghiệp khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hóa đơn đó được xem là không hợp lệ.

Lưu ý:
Nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê nhà là người nộp thuế thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% thuế GTGT và 5% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thuê nhà phải trả đã bao gồm thuế và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp này cá nhân cho thuê nhà không phải đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để xuất giao cho Công ty; các hồ sơ chứng từ như: hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền, chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (theo CV 2697/CT-TTHT ngày 27/03/2015 của Tổng cục thuế).
 Ketoan.biz

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »