Tăng mức phạt đối với vi phạm kinh doanh đa cấp

Tăng mức phạt đối với vi phạm kinh doanh đa cấp
Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 71/2014/NĐ-CP và Nghị định 185/2013/NĐ-CP liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp.


Theo đó, Nghị định 141/2018/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 36 Nghị định 71/2014/NĐ-CP "Hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp" thành "Hành vi bán hàng đa cấp bất chính", tăng mức phạt vi phạm lên 80 triệu đồng đến 100 triều đồng thay vì phạt từ 20 triệu đồng - 40 triệu đồng như quy định cũ, cụ thể:

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó;

- Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng;

- Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

- Cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo hoặc thông qua tài liệu của doanh nghiệp;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 trên (tức từ 160 triệu đồng-200 triệu đồng) trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, như: Cải chính công khai, tịch thu tang vật, phương tiện, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Liên quan đến Nghị định 185/2013/NĐ-CP, Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 92 nhằm bổ sung các hành vi vi phạm và mức phạt đối với người bán hàng đa cấp. Như, phạt từ 3 triệu đồng - 5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp khi chưa được cấp Thẻ thành viên; Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp, như: yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động, lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
...

Nghị định 141/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2018. Tuy nhiên, các mức phạt tại Nghị định này được áp dụng ngay lập tức, trước ngày hiệu lực (25/11/2018).

Xem và download Nghị định 141/2018/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »