Doanh nghiệp được giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh từ ngày 20/1

Doanh nghiệp được giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh từ ngày 20/1
Đây là quy định mới tại Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Bộ tài chính ban hành ngày 04/12/2017.
Theo đó, các mức phí đăng ký doanh nghiệp, cấp đổi lại giấy đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh so với mức phí quy định hiện hành, các mức phí được sửa đổi cụ thể như sau:

Stt Loại phí Đơn vị tính Mức thu
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
2 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/hồ sơ 50.000
3 Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Như vậy đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ, giảm 100.000 đồng so với quy định hiện hành, tức giảm 50%; Phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/hồ sơ, giảm 50.000 đồng so với quy định hiện hành, tức giảm 50%.
Riêng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên thu  4.500.000 đồng, giảm 500.000 đồng tương ứng giảm 10% so với mức thu hiện hành.

Ngoài ra, 5 đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư 130/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

Xem và download Thông tư 130/2017/TT-BTC.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »