Phân tích kỹ thuật với dải băng Bollinger Band

Phân tích kỹ thuật với dải băng Bollinger Band
Một phương pháp xác đinh xu hướng giá của John Bollinger là một phương pháp sử dụng độ lệch chuẩn là dải băng Bollinger band.

1. Khái niệm

Dải băng Bollinger của tác giả John Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn và được vẽ bởi hai đường đồ thị trên cùng đồ thị giá của cổ phiếu, đường gọi là băng trên (upper band) và một đường gọi là băng dưới (lower band); Băng trên được vẽ bởi giá cổ phiếu cộng với độ lệch chuẩn, Băng dưới được vẽ bởi giá cổ phiếu trừ đi độ lệch chuẩn.

>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật qua chỉ số Stochastic Oscillator
>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)
>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số sức mua/bán tương đối RSI
>> Phân tích kỹ thuật với đường trung bình động MACD
>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật qua chỉ báo ADX

2. Ý nghĩa

- Nếu giá nằm quá dải trên (upper band) và kéo dài liên tục thì tín hiệu này khẳng định xu thế tăng sẽ tiếp tục tăng mạnh.

- Nếu giá nằm dưới dải dưới (lower band) và kéo dài liên tục thì tín hiệu này khẳng định xu thế giảm sẽ tiếp tục giảm mạnh.

- Nếu giá cổ phiếu vượt quá dải trên rồi sau đó thiết lập một đỉnh giá khác nằm trong dải bollinger thì tín hiệu này cảnh báo sự chấm dứt xu thế tăng giá hiện tại và chuyển sang xu thế giảm hoặc dập dềnh. Xu hướng này được khẳng định chắc chắn hơn nếu sau đó giá cổ phiếu rớt xuống dưới đường trung bình động tương ứng của dải băng Bollinger.

- Nếu giá cổ phiếu xuống dưới dải dưới rồi sau đó thiết lập một đáy giá khác nằm trong dải Bollinger thì tín hiệu này cảnh báo sự chấm dứt xu thế giảm giá hiện tại và chuyển sang xu thế tăng hoặc dập dềnh. Xu hướng này được khẳng định chắc chắn hơn nếu sau đó giá cổ phiếu vượt lên trên dưới đường trung bình động tương ứng của dải băng Bollinger.

Phân tích kỹ thuật với dải băng Bollinger Band
(Hình minh họa, nguồn Vietstock)

* Tại vòng tròn số 1 và số 4 là khoảng thời gian mà một đỉnh của giá cổ phiếu được thiết lập nằm trên băng trên và một đỉnh tiếp theo sau đó được thiết lập nằm trong dải băng bollinger. 

* Vòng tròn số 2 và số 3 là khoảng thời gian mà một đáy của giá cổ phiếu được thiết lập nằm thấp hơn băng dưới và một đáy tiếp theo sau đó được thiết lập nằm trong dải băng Bollinger.
Ketoan.biz


Khuyến cáo: Bài viết cung cấp thông tin, kiến thức phân tích kỹ thuật mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm với mọi quyết định của nhà đầu tư.

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »