Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân tích kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân tích kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Tìm hiểu công cụ phân tích kỹ thuật biểu đồ nến (Candlesticks)

Tìm hiểu công cụ phân tích kỹ thuật biểu đồ nến (Candlesticks)
Biểu đồ hình nến và công cụ phân tích mô hình nến Nhật Bản (Candlesticks) được sử dụng rất hiệu quả trong việc xác định thời điểm mua/ bán. Nhà đầu tư nên sử dụng công cụ này với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm hiểu động thái tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Hơn nữa, phương pháp này cũng thường đưa ra được những dấu hiệu cảnh báo sớm hơn các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật qua chỉ số Stochastic Oscillator


Tìm hiểu phân tích kỹ thuật qua chỉ số Stochastic Oscillator
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, thị trường chứng khoán được phân thành hai loại: thị trường có xu hướng (trending market) và thị trường dao động (range bound market). Đây là điều cơ bản nhất và cũng là chìa khóa để thành công trong phân tích kỹ thuật bởi thị trường sẽ chỉ ra nhóm công vụ kỹ thuật thích hợp nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)
CCI là công cụ phân tích kỹ thuật hiện đang được các nhà đầu tư quan tâm và ứng dụng khá phổ biến trong việc đưa ra các quyết định đầu tư.