Mẫu báo cáo tình hình lao động áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tình hình lao động áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp
Theo quy định hiện hành thì định kỳ, tháng, quý, năm tùy vào loại hình doanh nghiệp, các đơn vị đều phải báo cáo, khai trình sử dụng lao động ... về các cơ quan chức năng.


Đối với doanh nghiệp mới thành lập


STTTên báo cáoKỳ BCThời hạn nộpNơi nhận BCCăn cứ pháp lýBiểu mẫu
01Doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động Mới thành lậpTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt độngPhòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (Nếu DN thuộc KCN)Điều 6 - Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXHThực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
02Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao độngMới thành lậpTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lậpPhòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (Nếu DN thuộc KCN)Điều 7 - Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXHTự lập nhưng đảm bảo nội dung bắt buộc quy định tại Điều 7 của Thông tư này
03Doanh nghiệp được thành lập sau ngày 01/10/2015 phải thông báo số lao động đang làm việc tại đơn vị Mới thành lậpTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lậpTrung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương Điều 16 - Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXHMẫu số 28 kèm theo TT này

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động


STTTên báo cáoKỳ BCThời hạn nộpNơi nhận BCCăn cứ pháp lýBiểu mẫu
04Thông báo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có)ThángNgày 3 tháng tiếp theoTrung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phươngĐiều 16 - Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH;Mẫu số 29 kèm theo TT này
05Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoàiQuýVăn bản không nói rõSở LĐTBXHĐiều 5- Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Áp dụng với NSDLĐ và chủ đầu tư có nhà thầu sử dụng lao động nước ngoàiHỏi Sở LĐTBXH để thực hiện, VB ko nói rõ mẫu và thời hạn
06Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm 6 tháng25/05 Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (nếu DN thuộc KCN)Điều 6-Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXHThực hiện theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
07Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam 6 tháng đầu năm6 tháng10/06Trung tâm DV việc làm có thẩm quyềnĐiều 5- Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với VP đại diện của thương nhân nước ngoài tại VNTheo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này
08Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của cơ sở 6 tháng đầu năm 6 tháng05/07Sở LĐTBXHĐiều 24- Nghị định 39/2016/NĐ-CPTheo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này
09Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động 6 tháng đầu năm 6 tháng05/07TT Y tế cấp huyện/quận/thị xã... nơi đặt trụ sở DNĐiều 10 - Thông tư 19/2016/TT-BYTTheo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;
10Báo cáo về tình hình thay đổi lao động hằng năm Năm25/11Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (nếu DN thuộc KCN)Điều 6- Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH,Thực hiện theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
11Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm NămVăn bản không nói rõSở LĐTBXHĐiều 60- Bộ luật Lao động 2012Hỏi Sở LĐTBXH để thực hiện, VB ko nói rõ mẫu và thời hạn
12Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam hằng năm Năm10/12Trung tâm DV việc làm có thẩm quyềnĐiều 5- Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này
13Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm Năm10/12Sở LĐTBXH và Bộ LĐTBXH (Cục An toàn lao động)Điều 15 - Nghị định 44/2016/NĐ-CP, máy, áp dụng thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.Mẫu ban hành theo phụ lục I TT này.
14Lập sổ theo dõi riêng khi sử dụng lao động chưa thành niên Lưu tại đơn vị; Xuất trình khi có yêu cầu của CQNNĐiều 162 - Luật Lao Động
15Báo cáo tổng hợp và tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở hằng năm Năm10/1 năm sauSở LĐTBXHĐiều 24- Nghị định 39/2016/NĐ-CPTheo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này
16Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động hằng năm Năm10/1 năm sauTT Y tế cấp huyện/quận/thị xã...nơi đặt trụ sở DNĐiều 10 - Thông tư 19/2016/TT-BYTTheo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;
17Báo cáo về công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp hằng năm Năm10/1 năm sauSở LĐTBXH, Sở Y tếĐiều 10- Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXHTheo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
18Báo cáo về phòng, chống bệnh nghề nghiệp hằng năm Năm10/1 năm sauSở Y TếĐiều 37- Luật An toàn, vệ sinh lao độngVăn bản không nói rõ mẫu
19Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm Năm15/1 năm sauSở LĐTBXHĐiều 32- Nghị định 28/2015/NĐ-CPVăn bản không nói rõ mẫu
20Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh (từ 10 người lao động trở lên).- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao độngCơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnhĐiều 28 - Nghị định 05/2015 NĐ - CP; Khoản 2, Điều 11, NĐ 88/2015/NĐ-CP xử phạt không đăng ký nội quy lao động
21Người sử dụng lao động gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định.Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyệnĐiều 93 Bộ luật Lao động, Điều 13 Nghị định 88/2015/NĐ-CP xử phạt không gửi thang lương, bảng lương theo quy định
22Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kếtCơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnhĐiều 75. Bộ luật lao động :Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước Khoản 1 điều 12 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
23Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;Tập thể lao độngBộ Luật lao động; NĐ 95/2013/NĐ-CP
24Tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượngTập thể lao độngBộ Luật lao động; NĐ 95/2013/NĐ-CP
25Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;Tập thể lao độngBộ Luật lao động; NĐ 95/2013/NĐ-CP
26Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch hoặc thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động;Tổ chức đại diện tập thể lao độngLuật 84/2015/QH13 ATVSLĐ
27Cho thôi việc đối với nhiều người lao độngTrao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, Văn bản thể hiện công đoàn cơ sở cho ý kiến- Bộ luật lao động - Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật lao động
28Cho thôi việc đối với nhiều người lao độngThông báo trước 30 ngàyCơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.- Bộ luật lao động - Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật lao động
29Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.Cơ quan kiểm địnhĐiều 147 Bộ luật lao động

Đối với doanh nghiệp đặc thù khác


STTTên báo cáoKỳ BCThời hạn nộpNơi nhận BCCăn cứ pháp lýBiểu mẫu
30Danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồngThángTrước ngày 20 hàng thángBáo cáo, Danh sách phải nộp Cục Quản lý lao động ngoài nướcMục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, áp dụng với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiMẫu tại Phụ lục số 10 và số 11 kèm theo TT
31Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm 6 tháng20/06Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH (Vụ pháp chế)Điều 17- Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với Doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo TT này
32Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương 6 tháng đầu năm 6 tháng20/06Báo cáo, Danh sách phải nộp Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở LĐTBXHMục VI- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Mẫu tại Phụ lục số 14 kèm theo TT này
33Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hằng năm Năm15/12Báo cáo phải nộp cho Sở LĐTBXH và Bộ LĐTBXH (Cục An toàn lao động)Điều 44- Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Áp dụng với Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, vệ sinh lao động Mẫu 05 Phụ Lục II kèm Nghị định này
34Báo cáo kết quả hoạt động quan trắc môi trường lao động hằng năm Năm15/12Sở Y tế hoặc BYTĐiều 44 - Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Áp dụng với Tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động Văn bản không nói rõ mẫu, hỏi SYT mẫu nào
35Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động hằng năm Năm20/12Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH (Vụ pháp chế)Điều 17- Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với Doanh nghiệp cho thuê lại lao độngMẫu tại Phụ lục 1 kèm theo TT này
36Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương hằng năm Năm20/12Báo cáo, Danh sách phải nộp Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở LĐTBXHMục VI- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Mẫu tại Phụ lục số 14 kèm theo TT này
37Báo cáo hàng năm về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiNăm20/12Báo cáo, Danh sách phải nộp Cục Quản lý lao động ngoài nướcMục VI- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, Áp dụng với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Mẫu tại Phụ lục số 13 kèm theo TT này
38Báo cáo về công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở hằng năm Năm31/12Sở Y tếĐiều 45- Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Văn bản không nói rõ mẫu, hỏi SYT mẫu nào
Ketoan.biz tổng hợp

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »