Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ giảm 0,5%?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ giảm 0,5%?
Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 07/04/2017 của Chính phủ đã đề cập việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động.

Theo đó, "Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp".

Theo Chính phủ, thời gian thực hiện việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nêu trên dự kiến từ ngày Nghị quyết của Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành đến hết năm 2019. 

Tuy nhiên, việc điều chỉnh mức đóng BHTN phải chờ Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trình Quốc hội để thông qua trong ký họp sắp tới. Nhiều khả năng mức giảm này sẽ sớm có hiệu lực trong, đầu quý 3 năm nay.

Hiện nay, mức đóng BTTN theo Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13) thì mức đóng BHTN là 2% tiền lương tháng: Người lao động đóng bằng 1% và Người sử dụng lao động đóng bằng 1%.

Nếu được Quốc hội thông qua, tổng mức đóng BHTN là 1,5% tiền lương tháng: người sử dụng lao động đóng 0,5%; người lao động mức đóng không thay đổi (tức 1%).

Mức giảm này được kỳ vọng giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn như hiện nay.

Xem, download Nghị quyết 34/NQ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »