Nghị định 23/2017/NĐ-CP: Mua bán, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp bị phạt đến 30 triệu đồng


Nghị định 23/2017/NĐ-CP: Mua bán, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp bị phạt đến 30 triệu đồng
Ngày 13/03/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2017/NĐ-CP sử đổi, bổ sung Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam.

Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa hoặc đối với hàng hóa kinh doanh, vận chuyển có điều kiện mà tại thời điểm kiểm tra, không có hoặc không đầy đủ giấy tờ đi liền, kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đó như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị dưới 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 đến dưới 70.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị trên 100.000.000 đồng mà không truy cứu trách nhiệm hình sự.
...

Như vậy, trường hợp mua bán, vận chuyển hàng hóa mà tại thời điểm bị các cơ quan chức năng kiểm tra không có chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ  của hàng hóa thì có thể bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng, nếu hàng hóa đó có giá trị dưới 10 triệu đồng; phạt đến 30 triệu đồng, nếu lô hàng đó có giá trị trên 100 triệu đồng.

Nghị định 23/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »