Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn Lệ phí trước bạ năm 2017

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn Lệ phí trước bạ năm 2017
Ngày 15/11/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ năm 2017.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định về giá tính lệ phí trước bạ một số tài sản như sau:

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất:


Theo bảng giá UBND tỉnh trục thuộc trung ương ban hành, cụ thể:

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn Lệ phí trước bạ năm 2017

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo “Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai”.


+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà:


 Được tính theo công thức sau:

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn Lệ phí trước bạ năm 2017

- Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.


+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác: Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường, căn cứ vào hóa đơn bán hàng, Quyết định bán hoặc Hợp đồng mua bán có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, giá thành sản phẩm (tài sản tự sản xuất) ...

Thông tư 301/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế các văn bản sau: Khoản 1 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013, Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013, Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03/09/2015 và Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »